Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Кипър, Никозия, Посолство на Република България

Актуална информация за мерките в Кипър и възможностите за пътуване във връзка с коронавируса

29 Март 2020 Новини

Обща информация за пътуване от и до Кипър:

 

 • От 03:00ч. сутринта Кипърско време на 21 март 2020 г. за период от 14 дни, се забраняват всички граждански полети от:

Бахрейн, Беларус, Белгия, България, Египет, Естония, Германия, Унгария, Ирландия, Израел, Йордания, Латвия, Ливан, Литва, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Катар, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Швеция, Швейцария, Украйна, Обединено кралство, Гърция.

 

2) Изискването за представянето на медицинско свидетелство за COVID-19, продължава да се прилага и след  21 март 2020 г., освен за хората, които:

 

а) са заминали в чужбина по медицински причини- за тях се дава възможност да бъдат придружавани от хората, с които са напуснали Кипър  и, които са ги придружавали и по време на хоспитализацията им.

 

б) са в чужбина за кратък срок, поради бизнес или в командировка,

- хората със статут по Виенската конвенция.

 

Хората от горните 3 категории, вместо медицинското свидетелство, трябва да представят удостоверение от дипломатическите мисии на Република Кипър, отговарящи за съответната държава. Удостоверението ще се издава когато хората представят доказателства в подкрепа на причините, посочени в двете категории. (напр. билет за отпътуване от Кипър или медицински сертификати от центъра, в които са получили медицинско лечение).

 

Разрешват се полетите към Република Кипър за прибиране на граждани, които желаят да напуснат страната, при условие, че на пристигане полетите са без пътници.

 

(3) При необходимост, Република Кипър ще наема специални полети от Атина и Лондон, за да се върне в страната пътници, попадащи в категориите, посочени в параграфи 2а и 2б.

 

Всички влизащи на територията на страната ще останат 14 дни под задължителна карантина, в определени от държавата места. Хората, които са били на лечение ще останат самоограничаващи се, за да продължат лечението си без прекъсване.

 

Карантина и ограничителни мерки

 

В Република Кипър - Под карантина се поставят всички пристигащи пътници, в обособени от държавата за целта места. До 10 април са затворени всички учебни заведения.

 

От 15 март е преустановена дейността на всички търговски обекти с изключние на: аптеки, магазини за хранителни стоки, бензиностанции и банки.

 

От 18 ч. на 24 март 2020г. в Кипър влезе в сила забрана за ненужно движение на всички граждани, като се разрешава само пътуване до и от работа, до супермаркет, посещение на лекар и аптека, банка, подпомагане на нуждаещи се граждани. Разхождането на кучета и спортни занимания  се разрешават само до 2 души и то в района, в който живеят.

 

ИЗЛИЗАНЕ НАВЪН

 

Излизащите във всички случаи трябва да носят лична карта или паспорт и допълнително доказателство за целта на тяхното движение. Прекратява се достъпът до обществени места – паркове, детски и спортни площадки, площади, места за пикник, язовири, плажове, пристанища.

 

Откритите пазари и всички обекти за търговия на дребно се затварят. Спират работите в строителството, освен тези на обекти от обществен интерес.

 

Забранява се на гражданите да посещават религиозни места като църкви и джамии.

 

На нарушителите ще се налага глоба от 150 евро нагоре.

 

Ако трябва да излезете от дома си, за да отидете на работа, трябва да имате попълнен от работидателя следния формуляр: Формуляр А.

 

Линк към формуляр А:

 

https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/24.3.2020_%CE%92%CE%95%CE%92%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%96%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5-%CE%91.pdf?fbclid=IwAR1u7OeDTNDqKe4-4vaXl7TvTKXjMlARL0TtIjkymoPhANgwdzAl2f2YuvI

 

Ако трябва да излезете от къщи, за да отидете до супер маркет, аптека, да разходите домашен любимец, спортна активност, да помогнете на лице, спадащо в рискова група, на лекар, банка, ако е невъзможна електронна трансакция, или имате спешна работа до държавна инстанция трябва да попълнете Формуляр В.

 

Линк към формуляр В:

 

https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2020/03/24.3.2020-%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%92.pdf?fbclid=IwAR3LhFBVG9ei4R6jfFCsUKb9FnkMzDGGRfnhXOSxQTAfhz_jVn80lRIJyKU

 

или да изпратите SMS на номер 8998

 

Приложение с инструкции за изпращане на SMS

 

Х интервал идентификационен номер или паспорт празен интервал, пощенски код.

 

Където с X отбележете числото (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ), съответстващо на причината, поради която желаете да излезете , както е описано по-долу:

 

 1. Отивте в аптека или на лекар;
 2. Отивате в магазин, за да купите стоки от първа необходимост;
 3. Отивате в банка, ако електронната транзакция не е възможна;
 4. Спешно и наложително посещение до държавна инстанция или общинска служба;
 5. Отивате да подпомаганете хора, които не могат да се самообслужват или които спадат в рискова група, или са в катантина;
 6. Излизате за физическа активност или за нуждите на домашния любимец, при условие че не сте повече от двама души и то само в района, в който живеете;
 7. Отивате на церемония (погребение, сватба, кръщене) на роднини съребрена линия, при което събирането не надвишава 10 души;
 8. Всяко друго излизане, което можете да оправдаете в съответствие с действащите ограничителни мерки

(при този случай, освен номера, причината трябва да бъде посочена в SMS).

 

Актуална информация, относно всички решения и мерки взети от Министерството на труда и социалното осигуряване на Република Кипър във връзка с COVID-19 можете да получите на телефон 1433 от 23/03/2020, всеки работен ден от 08:00 до 18:00

 

Мерки в помощ на работещи граждани

 

 • Специален отпуск за родители поради затворени държавни и частни училища, детски градини и ясли:

Специалният отпуск се прилага за родители, които работят както в частния, така и в държавния сектор и полагат грижи за деца до 15 годишна възраст, поради спиране на училищата, детските градини и ясли (държавни и частни).

Отбелязва се, че родителите на хора с увреждания имат право на специален отпуск независимо от възрастта на детето, при условие че не получават помощ за отглеждане на децата.

Специалният отпуск може да продължи до 4 седмици, като не включва празниците и ще бъде предоставен на родител с брутна месечна заплата до 2500 евро както следва:

За първите 1000 евро от заплатата на родителя ще се изплаща 60% от заплатата, а за следващите 1000 евро ще се изплаща 40% надбавка. Отбелязва се, че при семействата на самотни родители процентът на изплащане на обезщетението съответно е 70% и 50%.

Периодът за изплащане на специалния отпуск е до 30 април 2020 г.

Родител със брутна заплата над 2500 евро няма право на специален отпуск.

Специалният отпуск може да бъде предоставен на единия от двамата родители, т.е. ако единият родител получи посоченото разрешение, другият няма право.

Работодателят няма да изплаща остатъка от заплатата.

 

 • Специално обезщетение за болест:

Специалната помощ за болест ще се изплаща като част от мерките за спешна помощ на:

- Служители, които имат конкретни здравословни проблеми и са в списъка, публикуван от Министерството на здравеопазването, които трябва да отсъстват от работа с цел защита на собственото си здраве. Необходимо е да се предостави уверение от личния лекар с посочени дати.

- Случаите на задължително отсъствие от работа от хора, инструктирани от органите (1 държавна карантина /задължително ограничаване под лекарско наблюдение (карантина)/и категория 2 /самоизолация и самоограничение с телефонно наблюдение/).

- Хора над 63-годишна до 65-годишна възраст, които не получават пенсия и продължават да работят и попадат в категории 1 и 2.

 

Периодът на обезщетение по болест изтича на 30 април 2020.

 

В медицинското удостоверение лекарят посочва медицинските причини, включени в списъка от причини определен от Министерството на здравеопазването за отпускане на отпуск по болест на уязвими групи.

За повече имформация:

www.pio.gov.cy/coronavirus

 

 • План за прекратяване и спиране на работа:

 

Планът за спиране на работа на онези предприятия/бизнеси, които са решили да преустановят дейността си, както и за тези предприятия, които продължават да оперират с намален обем на работа 25% (който се доказва със сертициран одиторски доклад /одит/, в сравнения с обема на работа за същия период /същите месеци/миналата година) е създаден План за спиране на бизнеса, за да се избегнат съкращенията и същевременно засегнатите служители да получат обезщетение за безработица, докато предприятието бъде спряно.

За да може Планът за спиране да се прилага за предприятие, то трябва да се подаде заявление до Министерството на труда, благосъстоянието и социалното осигуряване. Компаниите, извършващи съкращения, няма да могат да участват в Плана.

Наскоро назначените хора на работа не отговарят на условията за необходимите осигурителни периоди и няма да получат обезщетение за безработица по плана за спиране.

Засегнатите граждани могат да кандидатстват, като всеки случай ще се разглежда отделно.

Планът за спиране покрива заплатите на служителите, а не осталите оперативни разходи, следователно не покрива наемите.

 

 • Наеми:

 

Наемодателите нямат право да изгонят наемателите до края на месец май 2020, ако наемът е платен включително и до месец февруари.

НАЕМИТЕ НЕ СЕ ОПРОСТЯВАТ, а са въпрос на лична договорка между двете страни (наемател и наемодател).

 

Пълна информация, относно предприетите от Кипър мерки във връзка с COVID 19, можете да откриете на следните линкове:

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html

 

https://www.pio.gov.cy

 

Важни телефони в Кипър:

При симптоми на COVID-19 : тел 1420

Обща информация за COVID-19: тел 1450

 

ВАЖНО! Посолството напомня, че всички български граждани, желаещи да напуснат Кипър, могат да се запишат за предстоящия полет до България, като изпратят три имена, телефон за връзка и имейл на:

[email protected]

 

[email protected]

 

Полетът ще бъде осъществен съгласно търговските условия и цени на авиокомпания „България Ер“, при набиране на достаъчен брой желаещи пътници! За възможни дати и цени на полета ще бъдете информирани допълнително.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация