Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Албания,Тирана, Посолство на Република България

Набиране на преводачи, акредитирани към Посолството на Република България в Албания

22 Януари 2024 Новини

Информираме, че съгласно заповед на Министъра на външните работи на Р. България № 95-00-391 от 28.05.2019 г., преводачите, с които работи КС на Р България в Тирана, се определят със заповед на ръководителя на дипломатическото представителство след като подадат заявление до него и са представили оригинали и нотариално заверени копия на един от следните документи, посочени в заповедта като доказателство за това, че отговарят на определени изисквания за признаване степента „владеене” на български език:

  • Диплома за завършено в Република България или диплома (или друг аналогичен документ) за завършено в чужбина висше филологическо образование с минимална степен „бакалавър” по български език, както и за втора филологическа специалност, ако средният успех от дипломата не е по-нисък от „много добър 4,50”.
  • Диплома или друг аналогичен документ за завършено висше образование на български език в чуждестранно висше учебно заведение.
  • Диплома за завършено в Република България или диплома (или друг аналогичен документ) за завършено в чужбина висше образование по специалности, при които се полага държавен изпит по български език, при условие че оценката от изпита е не по-ниска от „много добър 4,50”.
  • Диплома за завършена езикова гимназия в Република България с хорариум за изучаване на български език не по-малък от 800 учебни часа.
  • Документ за завършено средно образование в чужбина или училище на чужда държава в България на български език, на който следва да е водено обучението в даденото средно училище през последните три години преди дипломирането.
  • Документ за завършена в чужбина магистратура или специализация на български език със срок на редовно обучение не по-малък от една година.
  • Сертификат за успешно положен в Република България или чужбина изпит за владеене на български език за ниво С1 и С2 на Европейската езикова рамка.

Във връзка с горното, желаещите могат да подадат своите заявления в свободен текст до ръководителя на дипломатическата мисия, придружени от копие от документ за самоличност, автобиография и един от посочените в заповедта на Министъра на външните работи документи в Посолството на Република България или Консулска служба към посолството

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация