Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Украйна, Киев, Посолство на Република България

Обща информация

Стабилна политическа среда

 • член на НАТО
 • член на ЕС

Макроикономическа и финансова стабилност

 • реален ръст на БВП - 0.2% (2010)
 • инфлация, годишно изменение - 4.5% (2010)
 • ниво на безработица - 9.2% (2010)
 • без валутен риск, фиксиран курс на BGN към EUR
 • бюджетен излишък за предходните 5 години 2004-2008 (-3.9% за 2010)
 • инвестиционен кредитен рейтинг от големите рейтингови агенции

Най-благоприятни данъци в ЕС

 • 10% корпоративен данък; 0% в региони с висока безработица
 • 10% данък върху личните доходи
 • 2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над € 5 млн., които създават най-малко 50 работни места
 • 2 годишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения
 • възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна дейност
 • 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС)

Работна ръка

 • Високо квалифицирана, многоезична работна ръка
 • Най-конкурентни нива на работна заплата в Европа
 • 45,000 български студенти в Европа

Други фактори

 • Стратегическа географска позиция като мост между Европа и Азия
 • Най-ниски оперативни разходи в Европа
 • Свободно движение на капитали
 • Възможност за изплащане до 1 година на минималната работна заплата и на социалните и здравните осигуровки за назначение на работа на млади хора и на хора в неравностойно положение чрез Агенцията по заетостта
 • Правителствена финансова подкрепа за приоритетни инвестиционни проекти
 • Отличен климат, природа, храна и гостоприемство

Стимули според закона за насърчаване на инвестициите

 • Информационно обслужване и съкратени административни срокове
 • Индивидуално административно обслужване
 • Възможност за придобиване без търг на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти - частна държавна или частна общинска собственост
 • Финансова подкрепа за професионално обучение на лица, за нуждите на инвестиционния проект
 • Финансова подкрепа за изграждане на елементи на прилежащата инфраструктура до границите на инвестиционния проект
 • Подкрепа на приоритетни инвестиционни проекти при изпълнени едно или повече от следните изисквания:
  • размерът на инвестицията да бъде най-малко три пъти по-голям от минималния за сертифициране на клас А
  • да създават заетост в необлагодетелствани райони или във високотехнологични дейности
  • да предвиждат изграждане на индустриални зони или технологични паркове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация