Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Турция, Истанбул, Генерално консулство на Република България

Информационна среща, представяща възможностите за обучение в български висши учебни заведения

23 Април 2024 Новини

На 20 април 2024 г. в Истанбул се проведе информационна среща, представяща възможностите за обучение във висши учебни заведения в България, на която се включиха пет български университета. Беше направена кратка презентация на предимствата на висшето образование в България за студентите от Р. Турция.

Представители на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – проф. Теодор Илиев, директор на дирекция „Международни студенти“; на Националната художествена академия, клон Бургас – г-жа Свилена Матеева, директор „Образование, проекти и международно сътрудничество; на Техническия университет, гр. Варна – г-жа Зухран Кадиева – отдел „Международно сътрудничество и чуждестранни студенти“ и на Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив, запознаха лично кандидат-студентите и техните родители със специалностите и процеса на прием в тях на студенти от Турция.

Виртуално в срещата се включиха и представители на Варненския свободен университет. Поставени бяха въпроси към Генералното консулство в Истанбул във връзка с административните процедури по издаването на необходимите студентски визи и последващото признаване на издадените български дипломи в Р. Турция. Срещата бе организирана от фирма CDS Study abroad.

Допълнителни снимки