Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Испания, Барселона, Генерално консулство на Република България

Такси

За извършване на предоставяните консулски услуги от консулството на Република България в Барселона събира дължими такси по Тарифи № 1, № 3, № 4 и №5 към Закона за държавните такси

Дължимите такси за услугите в консулската служба се заплащат чрез карти от типа Visa/Visa Electron/VPay,MasterCard/Maestro, JCB и Unionpay или по изключение в брой

Размер на таксите за някои от най-често предоставяните услуги в посолството:

                                     Български лични документи

Цената на „Бърза услуга“ по Тарифа 3 – до 8 работни часа е с 50% увеличение

Цената на „Експресна услуга“ по Тарифа 3 – до 4 работни часа е със 100% увеличение

           Вид документ

 Тарифа №  3

 Тарифа №  4

    Общо

Заявяване на лична карта

 

 

 

-за първа лична карта на лица между 14-16 г. възраст

       20€

         0

      20€

-за лична карта със срок на валидност 4 години на лица от 16 до 18 год. възраст

       20€

        7€

      27€

-за лична карта със срок на валидност 10 години на лица от от 18 до 58 год. възраст

        20€

      10€

      30€

-за безсрочна лична карта на лица от 58 до 70 год. възраст

        20€

         6€

      26€

-за безсрочна лична карта на лица над 70 год. възраст

       20€

        0

     20€

-за лична карта на лица с трайно намалена работоспособност и степен на увреждане над 50/100)

      20€

       2€

     22€

Заявяване на задграничен паспорт

 

 

 

-за първи паспорт (лица до 14 год. възраст)

      20€

       6€

     26€

-за следващ паспорт (лица до 14 год. възраст)

     20€

     11€

     31€

-за паспорт на лица от 14 -58 год. възраст)

    20€

     21€

     41€

-за паспорт (лица до 58-70 год. възраст)

    20€

     11€

     31€

-за паспорт на лица над 70 год. възраст

   20€

     6€

     26€

-за паспорт на лица с трайно намалена работоспособност и степен на увреждане над 50/100)

   20€

     2€

      22€

Временен паспорт

   50€

      0

      50€

Временен паспорт, издаден в деня на подаване

  100€

      0

    100€

                                        Консулски (нотариални) услуги

 

         Вид нотариална услуга

 

Обикновена

Бърза      – до 8 работни часа

Екстрена   – до 4 работни часа      

1. Удостоверяване на подпис върху частен документ

  15 €                      

 22,50 €

  30 €

2. Удостоверяване на съдържанието на частен документ, неподлежащ на вписване:

·  за първата страница;

·  за всяка следваща страница по


  30€     
  15 €


  45€    
  22,50 €


  60€
  30 €

3. Удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:

·  за първата страница;

·  за всяка следваща страница по

 

    

  10€
   5€  15€

   7,50€  20€

  10€

4. Удостоверяване на подпис и печат на БГ документ       

  15€

  22.50€

  30€

5. Удостоверяване на подпис и печат на чужд документ  

  20€

  30€

  40€

6. Удостоверяване на дата върху частен документ 

  15 €

  22,50 €

  30 €

7. Заверка подписа на преводач                                             

  15€

  22.50€

  30€

7. За извършване на нотариално завещание

 200 €

 300€

 400€

                                     Консулски (административни ) услуги

Вид административна услуга

Тарифа № 1

Тарифа № 3

Общо

     - По гражданско състояние

 

 

 

Заявление за сключване на граждански брак пред българско консулско длъжностно лице в чужбина

     

         -

 

  10€

 

  10€

Съдействие за издаване на удостоверения, дубликати, преписи или извлечения на документи по гражданско състояние от български органи

 

          -

 

  20€

 

  20€

     - Други административни услуги

 

 

 

(молба/заявление/услуга) от общ характер

          -

    5€

    5€

Издаване на свиделство за съдимост с апостил

        6€

  10€

   16€

Приемане на заявление за издаване на свителство за съдимост

        3€

  10€

   13€

Издаване на удостоверения, служебни бележки, сертификати и др.

         -

  10€

   10€

Приемане на заявление за установяване на единен граждански номер (ЕГН)

          -

  20€

   20€

Съдействие за издариване на лице в чужбина

          -

  20€

   20€

                                           Преводи 

за всяка страница или част от нея

                     Тарифа № 3

Превод на български от испански език         

                           10€

                           15€

                           20€

Превод на испански от български език         

Превод на български от каталонски език         

                                           Българско гражданство

                     Вид услуга

Тарифа № 1

Тарифа № 3

  Общо

За възстановяване на бълг. гражданство

        16€

   50€

   66€

За възстановяване на бълг. гражданство за лица до 18 год. или учащи се до 26 год.

          6€

   50€

   56€

За възстановяване на бълг. гражданство за лица с българска народност

         16€

   50€

   66€

За възстановяване на бълг. гражданство от други лица

         52€

   50€

  102€

За освобождаване от бълг. гражданство

         26€

   50€

    76€

За придобиване на бълг. гражданство за лица до 18 год. или учащи се до 26 год.

           6€

   50€

   56€

За придобиване на бълг. гражданство за лица от българска народност

         16€

   50€

   66€

За придобиване на бълг. гражданство от други лица

         52€

   50€

  102€

За установяване наличието на

българско гражданство

         26€

   50€

    76€

Удостоверение за гражданство по чл. 39 от Закона за българско гражданство

         26€

   50€

    76€

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация