Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Русия, Санкт Петербург, Генерално консулство на Република България

Ръководител на мисията

Генерал-лейтенант Ангел Александров Антонов, д-р

Биографични данни:

 

Име:

Ангел Александров АНТОНОВ

Дата на раждане:

29.09.1960г

Място на раждане:

гр. София

Телефон:

+7 921 401 96 69

Учебна квалификация:

 

1983 - 1987

УНСС-София, магистър по икономика.

1993

Академия на МВР-София, Школа за преподготовка.

2000

УНСС-София, специализация във Висшата школа по външноикономическа дейност и международно право с квалификация "Международни икономически отношения и външноикономическа дейност".

2006 - 2010

УНСС-София, докторант в катедра „Национална и регионална сигурност”.

2010

ВАК-София, присъжда образователната и научна степен “доктор” по научна специалност 05.02.18 Икономика и управление (отбрана и сигурност) с дисертационен труд на тема: „Практики на незаконно финансиране в съвременната пазарна икономика (същност–механизъм– противодействие)”.

Професионална дейност:

 

1981 - 1983

СМК Монтана, организатор строителство по ел. част и фин. обезпечаване

1987 - 1992

УНСС-София, експерт

1992 - 1997

І РПУ-СДВР, икономическа полиция

1997 - 1998

НСБОП-МВР, главен инспектор и експерт

1998 - 2005

НСБОП-МВР, началник на сектор "Финансово- кредитна система и изпиране на пари"

2005 - 2006

Българска финансова група ДЗИ, директор на дирекция “Сигурност”

2007 - 2008

ДЗИ ОЗ АД, директор дирекция „Сигурност”

2008 - 2009

ДЗИ ОЗ АД, директор „Административно-стопанска дейност” и началник отдел „Сигурност”

2009 - 2010

Главна дирекция „Криминална полиция”, заместник- директор

2010 - 2011

Главна дирекция „Криминална полиция”, директор

2011 - 2014

Главна дирекция „Национална полиция”, директор

2014 - 2018

Национална служба за охрана, директор

2018 - до днес

Ръководител на дипломатическата мисия на Република България в гр. Санкт Петербург, Руска Федерация

2013 - до днес

Хоноруван преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС, София


Други:

 

 

Руски и английски език /работно ниво/

Международен опит:

 

1998

Семинар във Виена, Австрия, на тема "Икономически престъпления", организиран от Съвета на Европол

1999

Работна среща на групата за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа на тема "Застрахователни измами във връзка с трафик на МПС и изпиране на пари" - Мюнхен, Германия.

Международен семинар на тема "Изпиране на пари", организиран от Бундескриминаламт - Висбаден, Германия

11-ти международен симпозиум на Интерпол на тема "Измами" - Лион, Франция

Семинар на тема "Противоправно извличане на информация от кредитни карти и последващо сканиране, фалшифициране и използване", организиран от Интерпол - Лион, Франция

Международен семинар на тема "Ценни книжа и фондови борси", организиран от Комисията по ценните книжа на САЩ - Боровец, България.

2000

Учебен модул организиран по програмата на ЕС за полицейско обучение на тема "Финансова престъпност и изпиране на пари", Италия.

2001-2002

Семинари на тема "Изграждане и ефективна стратегия за борба с изпирането на пари и други финансови престъпления", организирани от АВА/СЕЕLI на Департамента по правосъдието на САЩ.

2002-2004

Семинари на работни групи във връзка с противодействие на престъпленията във финансово-кредитната система

Участие в нормотворческа дейност и подготовка на експертни становища:

 

Участие в работна група по изготвяне на Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за неговото приложение, приети през 1998г.

Участие в работна група за изготвяне на Инструкция за взаимодействие между МВР и МФ, съгласно изискванията на ЗМИП.

Участие в изготвяне на становища по редица закони и подзаконови нормативни актове, свързани с финансово-кредитната   система   на   страната.

 

                                                          

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация