Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Йордания, Аман, Посолство на Република България

Издаване на лична карта

12 Септември 2016 Консулски съобщения

Издаване на лична карта

Българските граждани, пребиваващи в ХК Йордания, могат да заявят издаване на лична карта чрез посолството на Република България в Аман. За целта в консулската служба се представя заявление за издаване на документ за самоличност на български граждани, което се подписва на място. Заявление може да се изтегли тук.

Други необходими документи:

1.     Предходна лична карта, ако лицето има такава (оригинал и фотокопие);

2.     Паспортна снимка;

3.     Заявление по образец;

В случай, че се заявява издаване на първа лична карта, се представя и удостоверение за раждане (оригинал и фотокопие). При издаване на първа лична карта на непълнолетни лица между 14 и 18 г., при подаване на заявлението задължително присъства и единият родител, който подписва заявлението и следва да представи свой документ за самоличност (лична карта или паспорт, в оригинал и фотокопие).

В случай, че предходната лична карта е изгубена или открадната, наред със заявлението следва да бъде попълнена и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, в която подробно да бъдат описани обстоятелствата по изгубването или кражбата на документа, както и изгубването или открадването на документа да бъде заявено пред йорданските полицейски органи и да бъде представен издаденият от тях документ. В този случай се представя удостоверението за раждане на лицето и паспорт, ако има издаден такъв. Декларация може да се изтегли тук.

- При промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни.

- При заявяване на нова лична карта вследствие промяна на имената след сключен граждански брак следва да бъде представено и българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие.

- При промяна на постоянния адрес в България следва да се представи формуляр за смяна на постоянния адрес, издаден от общинската администрация в България.

 Получаване на издадените български лични документи:

Срокът за получаване на българските лични документи съгласно Закона за българските лични документи е до 90 дни. Новите документи се получават лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. При получаване на новата лична карта, предходната лична карта следва да бъде върната в консулската служба. Получаване на издадената нова лична карта може да стане и в България чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходната лична карта. Проверка дали е издадена личната карта може да бъде направена на сайта на Министерството на вътрешните работи, секция „Полезно за Вас” – „Справка за издадени и неполучени български лични документи” (https://nld.mvr.bg/nld/nweb.nsf/fVerification).

В консулската служба няма възможност за заплащане на таксите с банкова карта. Таксите се заплащат в брой в йордански динари.

 

Глоби:

Българските лични документи са собственост на държавата, затова при загубване, повреждане или унищожаване на личната карта или когато същата не бъде върната в 30-дневен срок след изтичане на нейната валидност (изброяването не е изчерпателно), се налага глоба в размер от 30 до100 JOD. 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация