Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Франция, Страсбург, Постоянно представителство на Република България

За нас

Уважаеми посетители на страницата на Постоянното представителство на Република България към Съвета на Европа в град Страсбург , Френската република,

Искрено благодаря за интереса ви към нашата дипломатическа мисия, към нейните цели, задачи и  работа. Нашата дейност следва  динамиката на многостранното сътрудничество в рамките на Съвета на Европа, както и развитието на  основните политически процеси в Европа. Във всички свои действия  ние се ръководим от националните интереси на България и приоритетите в българската външна политика.

Съветът на Европа (СЕ) е  най-старата европейска политическа организация, основана след Втората световна война на 05 май 1949 г. в Лондон. Нейната основна цел е постигането на по-голямо единство между страните членки в защитата и реализирането на идеалите и принципите, които са тяхно общо демократично наследство, както и улесняване на икономически и социален прогрес в Европа. СЕ е пан-европейска организация, отворена към всички държави, които приемат върховенството на закона и могат да гарантират зачитането на демокрацията, основните  човешки права и свободи. Сега в СЕ членуват 47 страни с над 800 млн. население.

Генералният секретар на СЕ е Торбьорн Ягланд /Норвегия/ бе преизбран през юни 2014 г. Основните институции на СЕ са Комитетът на министрите, Парламентарната асамблея, Конгресът на местните и регионални власти, Европейският съд по правата на човека, Комисарят по правата на човека, Конференцията на международните неправителствени организации. Чрез нашата дипломатическа мисия България е представена непосредствено в дейността на Комитета на министрите като същевременно поддържа активни отношения с всички органи на СЕ.

Член на Съвета на Европа от 7 май 1992 г., Република България отдава първостепенно значение на основните ценности на Организацията в областта на правата на човека, върховенството на закона и демокрацията. Защитата и утвърждаването на тези  общоевропейски ценности бе  главната стратегическа цел на  второто българско председателство на Комитета на министрите, осъществено от 10 ноември 2015 г. до 18 май 2016 г.  и по общо мнение оценено като успешно. За постигането  на тази цел председателство бе фокусирано върху конкретни приоритети, каквито са: защита правата на детето и разширяване на достъпа до култура на младите хора, защита на медиите от външно влияние, приоритети, свързани с конкретни намерения на България  за присъединяване към важни конвенции на Съвета на Европа.  В програмата на българското председателство  бяха предвидени редица конкретни изяви, организирани от Народното събрание, министерствата и другите компетентни български институции. Нашите действия по осъществяване приоритетите на  председателството бяха съобразени с развитията на основните политически процеси, които оказаха въздействие върху  демократичната сигурност в Европа и бяха в мандата на Организацията.

Сега, нашият екип се подготвя за изпълнението на нова високоотговорна външнополитическа задача, каквато е предстоящото през първата половина на 2018 г. председателство на Република България на Съвета на ЕС.  СЕ и ЕС поддържат отношения на партньорско сътрудничество и взаимодействие, които те осъществяват на основата на подписания  през 2007 г. Меморандум за сътрудничество. Особено значими са двустранният политически диалог и правното сътрудничество. Нашият стремеж ще бъде да внесем нова динамика в развитието на отношенията СЕ –ЕС, съобразена с приоритетите на българското председателство. Подготвяме се и за активно участие в изпълнението на културната програма на председателството заедно с  Асоциацията  „Св.Св. Кирил и Методи“, създадена от представители на българската общност в Страсбург.

Ежедневно, екипът на Постоянното представителство изпълнява текущите си задължения по  широкия спектър от въпроси от политическата, правната, социалната и културната сфера, правата на човека, образованието, младежта и спорта и др., които са в предмета на дейност на Съвета на Европа. Това включва участие в редовните заседания на Комитета на министрите  и на тематичните групи докладчици, подготвящи неговата работа, наблюдаване и отразяване  дейността на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, Конгреса на местните и регионални власти, Европейския съд по правата на човека, както и на различните мониторингови механизми, които контролират прилагането от държавите-членки на  европейските норми и  стандарти, изработени в рамките на Съвета на Европа. Към момента, България е страна по  84 конвенции на Съвета на Европа, подписала е 15 други, които се очаква да бъдат ратифицирани, присъединила се е към 11 частични споразумения.  Дипломатите от Постоянното представителство участват, също, в работата на различните форуми за сътрудничество, създадените по силата на международни споразумения.

 Междуправителственото сътрудничество в рамките на Съвета на Европа, в което страната ни е активен участник, се координира на национално равнище от Министерството на външните работи на Република България. Постоянното представителство оказва съдействие на  националните експерти,  като целта ни е да се изработи,  представи и защити съгласувана и последователна българска позиция в различните структури на Съвета на Европа.

Постоянното представителство поддържа тесни контакти с българската общност в Елзас, но не разполага с консулска служба. Гражданите, които имат потребност от консулско обслужване, следва да се обърнат към българския консул в Париж или към най-близката консулска служба в съседна държава.

Уважаеми посетители, надявам се, информацията на страницата на Постоянното представителство на Република България към Съвета на Европа да бъде интересна и полезна за вас.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация