Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Кипър, Никозия, Посолство на Република България

Национална програма за развитие на образованието: „Неразказаните истории на българите“

01 Септември 2023 Новини

Министерството на образованието и науката обяви Национална програма „Неразказаните истории на българите“, в съответствие с Приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030 г.). 

Програмата подпомага изпълнението на политиката на Министерството на образованието и науката за патриотичното възпитание, формирането на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви, за подпомагане на пълноценното развитие на детето и ученика, българската национална идентичност и популяризиране на българския език, традиции и култура.

Направленията са за проучване и представяне на информация и свидетелства за:

-         родови истории за значими събития и личности с принос в чуждата държава;

-         приноса на достойни българи или факти и обстоятелства от миналото, свързани с българската история в чужбина;

-         приноса на достойни българи от съвремието, които са знакови за цивилизационното, културното, научното развитие на чуждите държави и на света;

По програмата могат да кандидатстват организации на българи, живеещи извън Република България, задгранични представителства и български православни църковни общини в чужбина, към които функционират български неделни училища, както и държавни висши училища и научни институти към Българската академия на науките, които командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища.

Допустимите бенефициенти могат да се регистрират за участие в електронната платформа https://world.mon.bg, като посочат направлението, в което ще извършват проучвателна и изследователска работа. В платформата се представя описание на планираната дейност, необходими средства и се прилагат декларация за недопускане на двойно финансиране, актуална финансова идентификация на банковата сметка, издадена от обслужващата банка, декларация за съгласие за обработка и съхраняване на лични данни.

Повече информация за програмата, както и за условията за кандидатстване можете да намерите на адрес - https://web.mon.bg/bg/101256 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация