Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Швейцария, Женева, Постоянно представителство на Република България

България представи своите VI-ти и VII-ми периодични доклади по Конвенцията за правата на детето

23 Януари 2024 Новини

България представи своите VI-ти и VII-ми периодични доклади по Конвенцията за правата на детето пред Комитета на ООН за правата на детето на 17 и 18 януари 2024 г. в гр. Женева.

Българската делегация бе ръководена от министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, а зам. ръководител на делегацията бе Постоянният представител на Р България пред ООН в Женева,  посланик Юрий Щерк. В състава на делегацията бяха включени също и заместник-министърът на здравеопазването Михаил Околийски, заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев, зам. министърът на образованието и науката Наталия Митова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова, председателят на Държавната агенция за бежанците, Мариана Тошева, както и представители на министерствата на вътрешните работи, на външните работи и др.

В рамките на обсъжданията ръководителят на българската делегация изтъкна приоритетното значение, което България придава на изпълнението на задълженията на страната ни съгласно Конвенцията за правата на детето и ратифицираните два факултативни протокола към нея. Акцентирано бе върху постигнатото по отношение на по-нататъшното укрепване на законодателството, институциите и политиките на нашата страна за закрила на детето, намаляването на детската бедност, подобряването на грижите за здравето на всяко дете, осигуряването на включващо и качествено образование на децата, отчитането на мненията на децата по всички въпроси, които ги засягат, и гарантирането на правата на всички деца в уязвимо положение. Подчертана бе високата степен на ангажираност на България с инициативите и дейностите в рамките на ООН и международните организации и структури от системата на ООН за насърчаване и закрила на правата на детето. В хода на дискусията бяха засегнати темите за толерантността и недискриминацията към децата в уязвимо положение, предотвратяването на насилие, включително на физически тормоз и тормоз в интернет пространството, решаването на семейните спорове при съобразяване с най-добрия интерес на детето, предоставянето на правна помощ на деца, които са в конфликт със закона, гарантирането на правата на деца-мигранти, деца, търсещи международна закрила и др.

Комитетът на ООН за правата на детето е орган, съставен от 18 независими експерти, които наблюдават прилагането на Конвенцията за правата на детето от държавите-страни по нея. Всички държави-страни по Конвенцията са длъжни да изготвят и представят пред Комитета периодични доклади за изпълнението на поетите задължения.

Допълнителни снимки

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация