Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Швейцария, Женева, Постоянно представителство на Република България

110-та сесия на Международната конференция на труда завърши успешно

15 Юни 2022 Новини

На 11 юни 2022 г. завърши успешно 110-та сесия на Международната конференция на труда /МКТ/, първата хибридна конференция в историята на Международната организация на труда /МОТ/.  Повече от 4000 делегати, представляващи правителства, организации на работниците и на работодателите от 177 държави членки на МОТ участваха в 110-та сесия на МКТ.

България участва в Конференцията с 21-членна тристранна национална делегация, водена от Жулиета Върлякова, заместник-министър на труда и социалната политика на Република България. Представители на България взеха активно участие в Комитета по прилагането на стандартите на МОТ, Комитета за изработването на стандарти по чиракуването, Комитета по повтарящата се дискусия за стратегическата цел за заетостта, Комитета за общата дискусия относно достойната работа и социалната и солидарна икономика и Комитета по общи въпроси.

След гласуване, проведено на 6 юни 2022 г., МКТ прие с голямо мнозинство осем предложения за изменения на Кодекса на Морската трудова конвенция от 2006 г., които целят подобряване на условията на работа и на живот на работниците по море. България също подкрепи приемането на измененията.

По време на пленарните заседания в периода 6-9 юни 2022 г. беше обсъден докладът на генералния директор на МОТ Гай Райдър, озаглавен „Най-слабо развитите страни: криза, структурна трансформация и бъдещето на работата“. Освен ръководителят на националната делегация заместник-министър Върлякова, изказвания направиха също така ръководителите на българските работници и на българските работодатели.

В своето изказване делегатът на българските работници Димитър Манолов, председател на КТ „Подкрепа“, подчерта, че новите предизвикателства изискват решителни стъпки към укрепване на трудовите права като работещите следва да бъдат овластени и да имат реални възможности за обединение и водене на колективни трудови преговори. Той допълни, че растящата инфлация трябва да се компенсира с нарастване на трудовите възнаграждения над планираните и призова за спазване на ратифицираните конвенции на МОТ.

Делегатът на българските работодатели Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара /БСК/, акцентира върху приоритизирането на устойчивия растеж, основан на насърчаване на предприемачеството, благоприятна бизнес среда и устойчиви частни предприятия, които могат да създават продуктивна заетост и достоен труд. Тя изтъкна, че не може да има социално измерение без здрава икономическа основа и определи като ключови предизвикателства за работодателите насърчаването на производителността, гъвкавите форми на труд и развитието на уменията у работната сила.

На 10 юни 2022 г. 110-та сесия на МКТ прие историческа резолюция за включването на изискване за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда сред основните принципи и права на работното място и определи като основни Конвенция 155 на МОТ за безопасността и здравето на трудещите се и Конвенция 187 на МОТ относно изграждането на насърчителна рамка за безопасност и здраве при работа. Всички държави-членки на МОТ се ангажират да зачитат и насърчават основните принципи и права на работното място, независимо дали са ратифицирали съответните конвенции или не.

Конференцията прие и заключенията на Комитета за определяне на стандарти на МОТ, свързани с разработването на нова Препоръка на МОТ относно качествените чиракувания, която се очаква да предостави насоки за насърчаване на чиракуването и осигуряване на адекватна защита на чираците.

Бяха приети също така заключенията на Комитета за общата дискусия относно достойната работа и социалната и солидарна икономика. 

На 11 юни 2022 г. 110-та сесия на МКТ завърши успешно с приемането на заключенията на Комитета по повтарящата се дискусия за стратегическата цел за заетостта, които съдържат насоки за разработване на последователни, всеобхватни и интегрирани политики за заетост и възможности за достойна работа. Заместник-председател на Комитета от страна на работниците беше Пламен Димитров, председател на Конфедерацията на независимите синдикати на България /КНСБ/ и заместник-делегат на българските работници. В заключителната си реч Пламен Димитров изведе на преден план постигнато споразумение МОТ да направи изследвания и оценки във връзка с разработването на дефиниция за заплата за издръжка, което е важна предпоставка за постигането на по-висока социална справедливост в заплащането на труда.

Заключителното пленарно заседание одобри и доклада на Комитета по прилагане на стандартите на МОТ /CAS/ – основният надзорен орган на системата за стандарти на МОТ.

110-та сесия на МКТ отдаде почит на сегашния генерален директор на МОТ Гай Райдър, чийто втори мандат приключва през октомври 2022 г. Работници, работодатели и правителства благодариха на Гай Райдър за огромния му принос за работата на МОТ, за усилията му за укрепване на социалния диалог и за засилване на водещата роля на МОТ в системата на ООН за гарантиране на достоен труд. Бяха отправени също така пожелания за успех към новоизбрания генерален директор на организацията Жилбер Хоунгбо.

Допълнителни снимки

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация