Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Австралия, Канбера, Посолство на Република България

Издаване на удостоверения по чл. 263, ал. 2 от Изборния кодекс

26 Август 2022 Новини

Във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г. извън страната, предлагаме възможността за издаване на удостоверение по чл. 263, ал.2 от Изборния кодекс, съгласуван от ЦИК:

  1. Съгласно чл. 263, ал.2 от ИК, избирател, който гласува извън страната, удостоверява самоличността си с паспорт, лична карта или военна карта съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за българските лични документи. В случай че срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Обръщаме внимание, че при провеждане на предстоящите избори е неприложима разпоредбата на § 10, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, която създаваше правна възможност избирателите, чиито срок на валидност на документи за самоличност е изтекъл в периода от 13.03.2020 г. до изборния ден да гласуват в изборите през 2021 г. без да е необходимо представяне на удостоверение по чл. 263, ал.2 от ИК.

С цел предприемане на своевременни действия за снабдяване с удостоверения по чл.263, ал.2 от ИК и недопускане на напрежение в изборния ден, обръщаме внимание, че към настоящия момент единствената правна възможност избирател да гласува в СИК извън страната с документ за самоличност с изтекъл срок за валидност е представянето на удостоверение по чл. 263, ал.2 от ИК.

  1. Удостоверение по чл.263, ал. 2 ИК се издава от дипломатическо или консулско представителство на избирател за гласуване в СИК извън страната, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл и същият е подал заявление в ДП/КП за издаване на нов документ за самоличност.
  2. ДП/КП нямат право да издават удостоверения по чл. 263, ал. 2 от Изборния кодекс в останалите случаи на „нередовни документи” по смисъла на т.2 от § 1 от „Допълнителните разпоредби” на Закона за българските лични документи, с изключение на буква ж).

За сведение: ДР, § 1, т.2 "Нередовен български личен документ" е този, който:

а) не е издаден по реда на този закон и не съдържа данните, предвидени в него; 

б) не е официално заверен от органа, който го е издал, когато това се изисква, или е издаден от лице или орган, които не са компетентни; 

в) не позволява установяване самоличността на притежателя му по снимката;

г) има преправки, зачертавания, заличавания, добавки и други; 

д) има следи от подмяна на снимката, печатът е неясен или изображението на лицето на снимката не съвпада с действителния му образ;

е) е с липсващи страници или с прибавени нови;

ж) е с изтекъл срок на валидност;

з) е с несъответствия между данните в електронния носител на информация и визуалната част на документа;

и) е с недостъпен за четене електронен носител на информация поради увреждане.

  1. Съгласно чл. 19, ал.1 от Изборния кодекс, удостоверенията по чл. 263, ал. 2 от същия са освободени от таксите по чл. 7, ал.1, т.4 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.
  2. Издадените удостоверения следва да бъдат връщани от гражданите обратно в ДП/КП, ако в периода от издаването им до 02 октомври 2022 г. (вкл.) лицето получи нов български документ за самоличност.
  3. Удостоверения могат да бъдат издавани и в изборния ден.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация