Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Армения, Ереван, Посолство на Република България

Обява за приемане на проектни предложения

31 Август 2018 Новини

Процедурата за подбор на проекти се реализира съгласно приетите от МВнР ред и условия за предоставяне на официална помощ за развитие по двустранна линия.

1. Цел и обхват на проектите.
• Целта на проектите е да подпомогнат защитата и насърчаването на правата на човека, повишаване на достъпа до модерно образование и овластяването на младите хора и жените в Армения.
2. Целеви групи.
• Проектите са насочени към представителите на различни социални и обществени групи; младежите, и по-специално момичетата, получаващи образование в различни образователни институции; младите жени-предприемачки, с амбиция да създадат или да развият собствен бизнес.
3. Очаквани резултати.
• Повишаване на равнището на участие на младите хора и жените в социално-икономическия живот на Армения;
• Засилване ролята на младите хора и жените в местното самоуправление и общинско ръководство;
Укрепване на международния авторитет на България в Армения.
4. Максималната допустима стойност за един проект: 15 000 евро.
5. Допустимите категории разходи и максималния размер на разходите за изпълнение на проекта.
5.1. Разходите за изпълнение на проекта трябва да отговарят едновременно на следните условия:
- да са законосъобразни;
- да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност.
- да са в рамките на максимално определените стойности.
5.2. Дейности, които могат да бъдат финансирани:
• провеждане на обучения, изготвяне на обучаващи материали, аналитични изследвания, информационни кампании и събития, свързани с целите на проекта.
6. Срок за подаване на проектните предложения.
• до 15.09.2018 г.
7. Указания към кандидатите за начина на кандидатстване, сроковете и адреса на който да се подават проектните предложения.
• подаването на проектните предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път, като кандидатите попълват и изпращат Формуляра за кандидатстване на e-mail: [email protected] в срок до 15.09.2018. Необходими документи за кандидатстване.
• формуляр за кандидатстване - наличен на следната интернет страница: https://www.mfa.bg/bg/ministerstvo/dokumenti/satrudnichestvo-za-razvitie-humanitarna-pomosht
За да получат финансиране по заявените проекти, кандидатите следва да представят уверение, че за същият проект не са кандидатствали и/или получили средства за изпълнението му по линия на други договори/програми.
Българското посолство си запазва правото да одобри или отхвърли проектното предложение/я, без да има задължение да информира кандидатите за основанията за решението.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация