Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ

Българската помощ за развитие: подкрепа за едно по-добро бъдеще

Като държава член на ЕС и социално и политически отговорен участник в международните отношения, от 2007 г. България активно се ангажира в международното сътрудничество за развитие. През 2011 г. Министерският съвет приема Постановление 234 – документ, представляващ крайъгълен камък на българската политика за сътрудничество за развитие, заедно с новия Европейски консенсус за развитие.  В общ план е необходимо да се изтъкне, че през 2017 г. от общо 108 млн. лв. на предоставена официална помощ за развитие (ОПР) от България,  77.4%  са насочени към инструментите и фондовете на ЕС за външна дейност, 3.2% - към регионални банки за развитие (ЕБРР и ЧМБТР),  по 1.6% – към Групата на Световната банка и към ООН.

В духа на Средносрочната програма за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016-2019 г., България финансира проекти за развитие в страните от Западните Балкани-Република Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия, Албания, от Черноморския регион - Грузия, Армения, Молдова, Украйна, а също в Афганистан, Монголия, Виетнам и други.

Хора, които ние не познаваме, но които познават България и изпитват благодарност към нея. Хора, които вече разпознават в българския народ неговата хуманност и социална ангажираност. Защото въпреки трудните времена, ние сме сред народите, които помагат и които носят надежда за останалите. 

Добрите примери – проекти зад граница, финансирани с българската официална помощ за развитие.

 

Стратегически документи

Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България, която следва да се прилага в периода 2020 - 2024 г.

СРЕДНОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ЗА ПЕРИОДА  2020 г. – 2024 г.

MID-TERM PROGRAMME FOR DEVELOPMENT ASSITANCE AND HUMANITARIAN AID OF THE REPUBLIC OF BULGARIA FOR THE PERIOD
2020-2024

 1. Формуляр за кандидатстване 2021;
 2. Application form 2021;
 3. Формуляр за междинен отчет по изпълнение на проекти за развитие;
 4. Interim report on development project implementation;
 5. Формуляр за финален отчет за изпълнение на проект за развитие;
 6. Final report on development project implementation;
 7. Насоки за публичност и видимост на Българската помощ за развитие;
 8. Publicity and visibility guidelines for the Bulgarian development aid;
 9. Лого на български и на английски език в различни формати и стандарт за неговата употреба;
 10. Насоки за визуална идентичност и графичен лого стандарт за употреба на логото на българската помощ за развитие;

 

 

Покани за заявяване на интерес 

 

 

Отчети по проекти 

 

 

България в подкрепа на Грузия

От 2014 год. досега разнообразни грузински проекти се финансират с българска помощ за развитие

 

 

В рамките само на няколко години - между 2014 и 2017 год. – България отпусна значителни суми като помощ за развитие в полза на Грузия. Институции и неправителствени организации от Грузия кандидатстваха с проекти за финансиране с българска официална помощ за развитие.

Гражданските права – основен елемент за развитието на модерното общество – не остават забравени от българската помощ за развитие. През 2014 год. за укрепване на капацитета на Службата на обществения защитник в област Самегрело-Земо Сванети през 2014 год. – 18 000 лв., а през 2015 год. са отпуснати 23 490 лв. Със същата цел за Службата на обществения защитник в област Кахети през 2016 год. са отпуснати 32 905 лв., а в края на 2017 год. са одобрени още 35 635 лв. финансиране.

Сред значимите социални инициативи е проектът за предоставяне на оборудване за отделение за „Нова клиника за деца” в Тбилиси. Той е на стойност 6 600 лв. и се осъществи през 2015 год. в сътрудничество с Асоциацията на самаритите в Грузия. Благодарение на средствата по българската помощ за развитие болницата получи жизнено необходимо оборудване (респиратори и монитори за наблюдение) за дългосрочно хоспитализирани деца в тежко здравословно състояние.

За децата с увреждания се осъществи проект, който подобри техния достъп до социални услуги и образование. Средствата по него възлизат на 181 905 лв., реализиран е през 2016 год. в сътрудничество с УНИЦЕФ. Като резултат е изграден център за деца с увреждания в град Боржоми, регион Самцхе-Джавахети.

 

 

На висока обществена и най-вече здравна значимост се радва и успешно изпълненият проект за изграждане и укрепване на капацитета на Националната Агенция по храните на Грузия за оценка и управление на риска. България участва в проекта с 50% финансиране, 247 064 лв., като останалата част от сумата е отпусната от Държавния департамент на САЩ по програмата “Emerging Donors Challenge Fund”. Проектът се изпълнява в сътрудничество с Департамента на САЩ по селско стопанство и Националната агенция по храните на Грузия. Реализиран е през 2016 год. и 2017 год., като основната му цел е синхронизиране на стандартите в сферата на безопасността на храните в Грузия със стандартите на ЕС. В рамките на проекта се състояха посещения на български и грузински експерти на място и се договориха параметри на евентуално бъдещо сътрудничество между двете страни партньорки. В рамките на проекта са извършени следните основни дейности:

 • Оценка на административния капацитет на Националната Агенция по храните на Грузия. Проследяване процеса на вземане на решения, оценка на действащите процедури за оценка на риска и управление на риска в сферата на здравеопазването и производството и търговията с продукти от животински произход.
 • Представяне на опита на България в Грузия при разработване и прилагане на политики и процедури за оценка на риска и управление на риска.
 • Техническа помощ и практически обучения в Грузия за съставяне и прилагане процедури за оценка на риска и управление на риска в здравеопазването и търговията с животни и животински продукти. Създаване на връзка между държавния и частния сектор.
 • Работно посещение в БАБХ за представяне на Европейските стандарти за оценка и управление на риска в областта на здравеопазването и търговията.
 • Семинар и обучение за принципите и изискванията на система за безопасност на храните (НАССР). Представяне на НАССР протоколи, методи за намаляване (управление) на риска в съответствие с Европейските стандарти. Разпространение на информацията за индустрията.

В края на 2017 год.  бе одобрен за финансиране е и проект за изграждане на мултикултурен образователен център в гр. Марнеули, Грузия, с българско финансиране на стойност 19 558 лв. Той има за цел да подпомогне интеграцията на младежи в грузинската образователна система чрез осигуряване на по-модерно техническо оборудване за нуждите на тяхното чуждоезиково и компютърно обучение в центъра. Проектът “Младите лидери за целите на устойчивото развитие” – също одобрен за финансиране в размер на 25 849 лв. – повишава информираността на грузинското общество относно целите на устойчивото развитие, гражданските права и възможностите за тяхното осъществяване.

Проектите съдействат както за подобряване на отношенията между България и Грузия, но и се превръщат в добър повод да си спомним за силната подкрепа, която оказва страната ни в процесите и инициативите на международното развитие.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация