Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ

Годишен отчет за Българско сътрудничество за развитие 2018г., в изпълнение на чл. 28 от ПМС № 234/2011 г.

Отчет по проект на Международния център за младежко развитие PETRI - София, „Младежко лидерство за развитие и реализация на Целите за устойчиво развитие“, изпълнен при финансиране  от бюджета за ОПР на МВнР през 2017 – 2018 г.

Заповед № 95-00-477 от 15 август 2018 г., за ЕДНОКРАТНО удължаване на срока за представяне на проектни предложения за 2019 г. по чл. 6, ал. 4 и чл. 8 от Вътрешните правила за условията и реда за набиране, оценка, подбор, одобрение и изпълнение на проекти по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като официална помощ за развитие по двустранна линия.

България в подкрепа на Грузия

От 2014 год. досега разнообразни грузински проекти се финансират с българска помощ за развитие

 

 

В рамките само на няколко години - между 2014 и 2017 год. – България отпусна значителни суми като помощ за развитие в полза на Грузия. Институции и неправителствени организации от Грузия кандидатстваха с проекти за финансиране с българска официална помощ за развитие.

Гражданските права – основен елемент за развитието на модерното общество – не остават забравени от българската помощ за развитие. През 2014 год. за укрепване на капацитета на Службата на обществения защитник в област Самегрело-Земо Сванети през 2014 год. – 18 000 лв., а през 2015 год. са отпуснати 23 490 лв. Със същата цел за Службата на обществения защитник в област Кахети през 2016 год. са отпуснати 32 905 лв., а в края на 2017 год. са одобрени още 35 635 лв. финансиране.

Сред значимите социални инициативи е проектът за предоставяне на оборудване за отделение за „Нова клиника за деца” в Тбилиси. Той е на стойност 6 600 лв. и се осъществи през 2015 год. в сътрудничество с Асоциацията на самаритите в Грузия. Благодарение на средствата по българската помощ за развитие болницата получи жизнено необходимо оборудване (респиратори и монитори за наблюдение) за дългосрочно хоспитализирани деца в тежко здравословно състояние.

За децата с увреждания се осъществи проект, който подобри техния достъп до социални услуги и образование. Средствата по него възлизат на 181 905 лв., реализиран е през 2016 год. в сътрудничество с УНИЦЕФ. Като резултат е изграден център за деца с увреждания в град Боржоми, регион Самцхе-Джавахети.

 

 

На висока обществена и най-вече здравна значимост се радва и успешно изпълненият проект за изграждане и укрепване на капацитета на Националната Агенция по храните на Грузия за оценка и управление на риска. България участва в проекта с 50% финансиране, 247 064 лв., като останалата част от сумата е отпусната от Държавния департамент на САЩ по програмата “Emerging Donors Challenge Fund”. Проектът се изпълнява в сътрудничество с Департамента на САЩ по селско стопанство и Националната агенция по храните на Грузия. Реализиран е през 2016 год. и 2017 год., като основната му цел е синхронизиране на стандартите в сферата на безопасността на храните в Грузия със стандартите на ЕС. В рамките на проекта се състояха посещения на български и грузински експерти на място и се договориха параметри на евентуално бъдещо сътрудничество между двете страни партньорки. В рамките на проекта са извършени следните основни дейности:

  • Оценка на административния капацитет на Националната Агенция по храните на Грузия. Проследяване процеса на вземане на решения, оценка на действащите процедури за оценка на риска и управление на риска в сферата на здравеопазването и производството и търговията с продукти от животински произход.
  • Представяне на опита на България в Грузия при разработване и прилагане на политики и процедури за оценка на риска и управление на риска.
  • Техническа помощ и практически обучения в Грузия за съставяне и прилагане процедури за оценка на риска и управление на риска в здравеопазването и търговията с животни и животински продукти. Създаване на връзка между държавния и частния сектор.
  • Работно посещение в БАБХ за представяне на Европейските стандарти за оценка и управление на риска в областта на здравеопазването и търговията.
  • Семинар и обучение за принципите и изискванията на система за безопасност на храните (НАССР). Представяне на НАССР протоколи, методи за намаляване (управление) на риска в съответствие с Европейските стандарти. Разпространение на информацията за индустрията.

В края на 2017 год.  бе одобрен за финансиране е и проект за изграждане на мултикултурен образователен център в гр. Марнеули, Грузия, с българско финансиране на стойност 19 558 лв. Той има за цел да подпомогне интеграцията на младежи в грузинската образователна система чрез осигуряване на по-модерно техническо оборудване за нуждите на тяхното чуждоезиково и компютърно обучение в центъра. Проектът “Младите лидери за целите на устойчивото развитие” – също одобрен за финансиране в размер на 25 849 лв. – повишава информираността на грузинското общество относно целите на устойчивото развитие, гражданските права и възможностите за тяхното осъществяване.

Проектите съдействат както за подобряване на отношенията между България и Грузия, но и се превръщат в добър повод да си спомним за силната подкрепа, която оказва страната ни в процесите и инициативите на международното развитие.

 

Българската помощ за развитие: подкрепа за едно по-добро бъдеще

Като държава член на ЕС и социално и политически отговорен участник в международните отношения, от 2007 г. България активно се ангажира в международното сътрудничество за развитие. През 2011 г. Министерският съвет приема Постановление 234 – документ, представляващ крайъгълен камък на българската политика за сътрудничество за развитие, заедно с новия Европейски консенсус за развитие.  В общ план е необходимо да се изтъкне, че през 2017 г. от общо 108 млн. лв. на предоставена официална помощ за развитие (ОПР) от България,  77.4%  са насочени към инструментите и фондовете на ЕС за външна дейност, 3.2% - към регионални банки за развитие (ЕБРР и ЧМБТР),  по 1.6% – към Групата на Световната банка и към ООН.

В духа на Средносрочната програма за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016-2019 г., България финансира проекти за развитие в страните от Западните Балкани-Република Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия, Албания, от Черноморския регион - Грузия, Армения, Молдова, Украйна, а също в Афганистан, Монголия, Виетнам и други.

Хора, които ние не познаваме, но които познават България и изпитват благодарност към нея. Хора, които вече разпознават в българския народ неговата хуманност и социална ангажираност. Защото въпреки трудните времена, ние сме сред народите, които помагат и които носят надежда за останалите. 

Добрите примери – проекти зад граница, финансирани с българската официална помощ за развитие 

Стратегически документи

Насоки за кандидатстване по програма „Изграждане на административен капацитет и демократични институции”

Формуляр за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване

Формуляр за междинен отчет по изпълнение на проекти за развитие

Формуляр за финален отчет за изпълнение на проект за развитие

Насоки за публичност и видимост на Българската помощ за развитие

Покани за заявяване на интерес

"Укрепване на административния капацитет на службите на омбудсманa в страните партньори Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Грузия, Република Македония, Молдова, Косово, Сърбия, Украйна, Черна гора" със срок за за приемане на заявленията: 30 юни 2017 г.

"Strengthening the administrative capacity of offices of the Ombudsmen in partner countries Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Republic of Macedonia, Moldova, Kosovo, Serbia, Ukraine, Montenegro" with deadline for receipt of applications: 30 June 2017

 

Отчети по проекти

ODA Projects 2019

Project "Strengthening Community Care and Inclusive Education for Children With Disabilities in Georgia"
Progress Report June 2017

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация