Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Аржентина, Буенос Айрес, Посолство на Република България

Процедура по избор на официални преводачи към Посолство – Буенос Айрес

28 Май 2024 Консулски съобщения

Консулската служба към Посолството на Република България в Република Аржентина обявява процедура за акредитиране на преводачи от български на испански език и обратно, с оглед нуждите на гражданите и търсенето на подобни услуги при обработка и придвижване на документи за консулски услуги.

Посолство - Буенос Айрес ще удостоверява единствено подписите на преводачите участвали и одобрени в настоящия подбор. Досегашният списък с акредитирани преводачи към Посолство - Буенос Айрес ще бъде заличен.

Необходими документи:

  1. Заявление до Ръководителя на дипломатическата мисия;
  2. Нотариално заверени копия на дипломи или сертификати за доказване на владеенето на съответния език:

- диплома за завършено в България или диплома/друг аналогичен документ за завършено в чужбина висше филологическо образование с минимална образователна степен "бакалавър" - за съответния чужд език или за втора филологическа специалност;

- диплома или друг аналогичен документ за завършено висше образование на съответния език в чуждестранно висше учебно заведение;

- диплома за завършено в България или диплома, или друг аналогичен документ за завършено в чужбина висше образование за специалности, при които се полага държавен изпит по чужд език;

- диплома за завършена езикова гимназия в България с хорариум за изучавания чужд език не по-малък от 800 учебни часа;

- документ за завършено средно образование в чужбина или в училище на чужда държава на територията на България - за чуждия език, на който е водено обучението през последните три години преди дипломирането;

- документ за завършена в чужбина магистратура или специализация на съответния чужд език със срок на редовно обучение не по-малък от една година;

- сертификат за успешно положен в България или в чужбина изпит за владеене на съответния език за ниво С1 или С2 на Европейската езикова рамка или съответстващите референтни нива на международни системи за проверка на чуждоезикови знания;

- заверено копие на международно признат сертификат за степен на владеене на езика, както следва: за английски, френски, испански, немски, руски и италиански език - сертификати, издадени от съответните културни институти; за останалите езици се признават международно признати сертификати, равняващи се на степен "владеене" на съответния език по общо европейската езикова рамка, отговарящ на ниво С1 и С2;

- дипломите от чужди учебни заведения се разглеждат само след като са преминали през процедура за признаване в България.

 

  1. Нотариално заверена Декларация на преводача;
  2. Образец от подписа на преводача.

 

Документите по т. 3 и т. 4 могат да бъдат получени в Консулската служба към Посолството на България.

 

Краен срок: 21 юни 2024 г.

 

Документите следва да се представят лично в Посолство – Буенос Айрес, на адрес: Sucre 1568, C1428DUT, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация