Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Турция, Одрин, Генерално консулство на Република България

Актуално състояние на контролно-пропускателния режим на ГКПП в консулския окръг – „Капъкуле“, „Хамзабейли“ и „Дерекьой“

09 Февруари 2023 Новини

Съгласно вътрешноведомствена заповед, считано от 14.11.2022 г., са в сила нови правила на вход в Република Турция. Всички лица, които влизат и излизат от Турция подлежат на визуално-лицев контрол. За тази цел на всяко гише на вход и изход от страната са монтирани анализатори (камери). Последните реално започнаха да бъдат прилагани на ГКПП „Капъкуле“, ГКПП „Хамзабейли“ и ГКПП „Дерекьой“ след 24.12.2022 г.   

Реалното прилагане на новите изисквания значително забавя обработването на  документите за самоличност – лична карта или паспорт, поради това, че се изисква всеки пътник да слезе от автомобила си, да застане на 40-50 см пред цифровите анализатори, за да му бъде сканирано/заснето лицето, след което да се качи отново в автомобила си и да премине към следващата документално-митническа проверка. Това води до струпване на опашки и недоволство сред българските граждани.

Актуална информация за митническите изисквания за внос в Турция е налична на адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo/t%C3%BCrkiye

Максимално допустимият престой за чуждестранни МПС/ППС в Република Турция, е до 90 дни в рамките на 180 дни. В случай че престоят е изчерпан, МПС/ППС трябва да бъде изнесено от страната и да остане там минимум 185 дни, за да може отново да влезе в страната. За този период, лицето, което е внесло МПС/ППС в Република Турция, няма право да внася друго превозно средство.

При влизане в Република Турция с чуждестранно МПС/ППС следва да се представи:

  • Валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта);
  • Талон (с информация за собственика на превозното средство, номер на двигател, номер на рама, регистрационен номер);
  • Застраховка „зелена карта“ валидна за Република Турция.

В случай, че МПС/ППС се управлява от друго лице, което не се намира в МПС/ППС при преминаване на граничните пунктове, е необходимо да бъде представето пълномощно, което да съдържа следната информация:

  • Имена на упълномощителя, рождена дата, номер на личен документ, постоянен адрес (или данни за юридическото лице, ако собственик на МПС/ППС е юридическо лице);
  • Имена на упълномощеното лице, рождена дата, номер на личен документ, постоянен адрес (или данни за юридическото лице, ако собственик на МПС/ППС е юридическо лице);
  • Данни за МПС/ППС (номер на двигател, номер на рама, регистрационен номер);
  • Текст, който показва, че упълномощителят упълномощава упълномощеното лице да управлява описаното МПС/ППС в чужбина, вкл. в Република Турция, както и да го представлява пред компетентните турски органи.

Задължително е представянето на застраховка „зелена карта“.

Пълномощното следва да е нотариално заверено и преведено на турски език.

Прилагат се и разпоредбите на чл. 23 от Общи митнически правила за временния внос на наземни превозни средства, според които се допускат и следните документи:

Внасяне на МПС чрез пълномощник

ЧЛЕН 23

(1) В случай, че превозното средство е внесено чрез пълномощник от лице, различно от собственика на превозното средство, и за да бъде допуснато до страната МПС, следва да се представи:

а) Пълномощно, заверено от посолството, консулството или нотариус или, в случай че лицето, което е докарало превозното средство, и собственикът на превозното средство присъстват в митническото учреждение на влизане, пълномощно, издадено от тези лица помежду си и заверено от митническата администрация,

  1. b) Документ, изготвен между физически лица и заверен от официалните органи на съответната държава като митници, общини, полиция и съдилища,

в) Документ, издаден от автомобилните организации на страните членки на Международния туристически алианс (AIT) или Международната автомобилна федерация (FIA),

ç) Пълномощно, съдържащо подпис и одобрение на собственика на компанията или на борда на директорите за превозни средства, собственост на автомобилни компании и други юридически лица,

г) За коли под наем (rent a car)- договор за наем.

Обръщаме внимание, че лицето, което е внесло превозното средство, следва да напусне страната със същото преводно средство. Във връзка със зачестили проблеми с български граждани, които влизат в Република Турция чрез сухопътна граница с цел транзитно преминаване до летища в Истанбул и последващо напускане на страната с въздухоплавателно средство, това обстоятелство следва да бъде декларирано чрез заявление в най-близката митническа дирекция (без значение дали превозното средство ще остане на паркинг в Република Турция или ще бъде изнесено от страната от пълномощник). В случай на недеклариране, се налагат глоби, като без тяхното заплащане, превозното средство не може да напусне страната.

В резултат от актуализирането на Mитническата система за документална обработка на хора, товари и превозни средства, която е в сила от 21.11.2022 г., се наблюдава спад в броя на автомобилите, пренасочвани за допълнителна проверка чрез рентген (X-Ray). Промените също така водят до по-бързо обработване на документите на влизащите и излизащите от Република Турция.

Oтчита се обаче зачестяванe на проблемите на леките автомобили, регистрирани в България, в чийто талон е вписана категория N1. Проблемите произлизат от това, че при въвеждането на данните в турската система, срещу категория N1 се появява съобщение, че превозното средство е товарен автомобил и следва да влезе в страната през трасето за вход на тежкотоварни автомобили. Когато автомобилът с вписана в регистрационния талон, посочената категория, се обработва на гише, той автоматично се отделя и препраща на гише D3 (само на ГКПП „Капъкуле“), където митнически служител оценява и описва данните на автомобила и собственика. В резултат на тази допълнителна проверка, само в редки случаи автомобилът се допуска да влезе на територията на Турция. В останалите случаи документите на превозното средство се обработват, като за изход, поради това, че митническата система показва съобщение за грешно въведена информация и дава указания, според които съответното МПС не трябва да премине през трасе леки коли, а трябва да бъде насочено към трасе за леки тежкотоварни автомобили, тъй като там системата не отчита грешка в данните, вписани в българския регистрационен талон на конкретното МПС.

Следва да се отчита, че при излизане от Турция автомобилите, които не са имали достатъчно налични средства за ползване на платената републиканска пътна мрежа (по стикер HGS) и не са ги дозаредили (на пунктовете до гишетата на входовете и изходите на магистралните пътища), имат възможността да заплатят дължимите такси при излизане от Турция. Това може да бъде извършено на обособеното за целта митническо гише с разплащателна карта чрез ПОС терминални устройства или в брой. За ГКПП „Капъкуле“ това става на гишета № 49 или № 51, които работят в момента.

Наблюденията ни показват, че за трите ГКПП са налице определени особености в натовареността:

- посока изход от България – вход в Турция е най-натоварено в дните: четвъртък – след 21:30 ч.; петък от сутрин до 18,00 ч.; събота в интервала от 00,00 ч. до 16,00 ч.;

- посока изход от Турция – вход в България: най-дълъг период на изчакване е петък след 19,00 ч.; събота до 15:00 ч. и неделя през целия ден.

Опашки от автобуси в посока България се образуват в неделя (през целия ден). Това се дължи на прилаганата практика автобусите от редовните линии (които се движат по разписание), да се пропускат, при възможност, с предимство пред останалите туристичеки автобуси, без значение от коя държава са регистрационните номера. Въпреки това се полагат необходимите усилия от страна на турските власти за облекчаване на трафика, като при необходимост се отварят допълнителни гишета за обработка на автобуси.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация