Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Турция, Анкара, Посолство на Република България

Съобщение

15 Февруари 2023 Консулски съобщения

Във връзка с туристически сезон 2023/2024 г., всяка местна туристическа фирма, която желае би могла да подаде документи за акредитация в Посолство на Република България в Турция.

В съответствие с разпоредбите на  чл.47 от НУРИВОВР, в духа на чл. 45 от Регламент (EO) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визов кодекс на Общността, комплектът документи от всяка кандидатстваща за акредитация туристическа фирма следа да съдържа:

 1. „Писмо – декларация” от туристическата фирма, подписано от неин ръководител или оторизиран представител, написано на официална бланка на фирмата и подпечатано с официалния й печат, че ще изпълнява изискванията на КС за подаване на документи и за получаване на български визи; че носи отговорност за декларираните от нея данни; че се задължава коректно и добросъвестно да представлява интересите на своите клиенти пред консулската служба; своевременно да информира КС за прекратяване на договор с български партньор, с превозвач или с клиент, както и при случаи на неявяване на турист, получил виза, в хотела за подслон в Република България. Това писмо – декларация следва да съдържа всички юридически и банкови атрибути на фирмата; паспортните данни на лицата, които ще я представляват пред КС, в т.ч. и на куриерите. Да бъде декларирана и информираността, че акредитацията се отнема при неспазване на изискванията на КС.
 2. Копие от юридическата регистрация на фирмата.
 3. Копие от регистрацията на фирмата в съответния регистър на местните туристически фирми.
 4. Копие от лиценза на фирмата, издаден съобразно местното законодателство, даващ й право да извършва туроператорска дейност зад граница.
 5. Копие от договори с местни транспортни фирми или други превозвач/и (ако има такива).
 6. Копие от актуални договор/и с български туристически фирми, актуални минимум за една година (по изключение минимум за един сезон).
 7. Копие от лиценза на българската фирма-партньор.
 8. Копие от договор/и на българската фирма с хотел/и (ако това не е част от договора между кандидатстващата за акредитация местна фирма и българския й партньор).
 9. Копие от договор/и и на българската фирма с транспортни фирми или други превозвач/и (ако има такива).
 10. Оригинален образец на ваучер на туристическата фирма. Той може да бъде утвърден от местното законодателство или изработен от фирмата, но който съдържа всички задължителни атрибути, свързани с пътуването.
 11. Материали, доказващи дейността на турската фирма – в т.ч. брошури, указатели, справочници и т.н., както и информация за работата на фирмата с други държави-членки на ЕС (посочване на конкретните държави-членки).

 

Моля, заинтересованите фирми да предоставят пълния изискуем комплект документи в ДП Анкара в тридесет дневен срок, считано от 14.02.2023 г.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация