Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Индонезия, Джакарта, Посолство на Република България

Избори за Народно събрание на 4 април 2021 година в Индонезия, Сингапур, Малайзия, Бруней и Източен Тимор

28 Януари 2021 Новини

Уважаеми сънародници,

На 4 април 2021 г. ще се произведат избори за народни представители за Народно събрание на Република България. Българските граждани, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и желаят да упражнят правото си на глас извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. заявяват своето желание чрез подаване на заявление за гласуване извън страната по един от двата начина:

- В писмена форма пред дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава. Това става чрез писмено заявление по образец, утвърдено от Централната избирателна комисия /ЦИК/ не по-късно от 25 дни преди изборния ден, подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо до съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България на адрес: Jl.Imam Bonjol 34-36, Jakarta 10310.

- Чрез електронно заявление през Интернет страницата на ЦИК.

В случай, че не са подали заявление за гласуване извън страната по горепосочените начини, българските граждани, които желаят да гласуват извън страната, в деня на изборите могат да направят това в удобно за тях място и изборна секция извън страната като попълнят декларация пред секционните избирателни комисии (СИК) по образец. Българските граждани, които са подали заявление за гласуване извън страната, служебно ще бъдат заличени от избирателния списък в страната и не е необходимо да предприемат други действия.

В допълнение информираме, че на основание чл. 14, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) избирателни секции извън страната се образуват в дипломатическо или консулско представителство, освен в случаите по чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от ИК.

Съгласно чл. 14, ал. 3 от ИК с решение на ЦИК по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства в местата в държавите, които не са членки на Европейския съюз, извън дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции въз основа на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление по реда на чл. 16 от ИК, при спазване на ограничението по чл. 14, ал. 5 от ИК общият брой на избирателните секции, които се образуват в държава извън ЕС да не надвишава 35.  От своя страна, ЦИК назначава членове на секционни избирателни комисии (СИК) за всяка избирателна секция.

Във връзка с подготовката на изборите, се обръщаме към вас с любезна молба за вашето съдействие за:

  1. разпространение на настоящата информация с всички подходящи комуникационни средства до всички български граждани на територията на Индонезия, Сингапур, Малайзия, Бруней и Източен Тимор, с които имате връзка и които познавате;
  2. предложения за членове и резервни членове на секционна избирателна комисия в Джакарта, както и в Сингапур, а за Малайзия, Бруней и Източен Тимор, при положение, че са има желаещи за гласуване не по-малко от 60 избиратели, подали заявление по реда на чл. 16 от Изборния кодекс.

В допълнение информираме, че на основание чл. 14, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) избирателни секции извън страната се образуват в дипломатическо или консулско представителство, освен в случаите по чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от ИК. За момента имаме всички основания да смятаме, че избирателна секция ще бъде разкрита в посолството на Република България в Джакарта на адрес: Jl.Imam Bonjol 34-36, Jakarta 10310.

Съгласно чл. 14, ал. 3 от ИК с решение на ЦИК по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства в местата в държавите, които не са членки на Европейския съюз, извън дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции въз основа на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление по реда на чл. 16 от ИК, при спазване на ограничението по чл. 14, ал. 5 от ИК общият брой на избирателните секции, които се образуват в държава извън ЕС да не надвишава 35.

ЦИК назначава членове на секционни избирателни комисии (СИК) за всяка избирателна секция.

Във връзка с подготовката на изборите, се обръщаме към вас с молба за съдействие за:

  1. разпространение на настоящата информация с всички подходящи комуникационни средства до всички български граждани на територията на Индонезия, Сингапур, Малайзия, Бруней и Източен Тимор, с които имате връзка;
  2. предложения за членове и резервни членове на секционна избирателна комисия в Джакарта и Сингапур, както и в Малайзия, Бруней и Източен Тимор, при положение, че желаещите да гласуват български граждани са не по-малко от 60.

При запитвания и уточняващи въпроси моля да се обръщате към Посолството на Р България в Джакарта по e-mail: [email protected] или на телeфони: в работно време на тел. +62 21 390 4048 , в извънработно време на телефон: +62 812 96000 691.

За повече информация за електронното заявление и информация за гласуването извън страната моля следете официалната Интерент страница на ЦИК: www.cik.bg , както и официалната Интернет страница на МВнР: www.mfa.bg - На сайта на МВнР е разкрита рубрика "Избори" (https://www.mfa.bg/bg/izbori-2021), където ще се публикува важна информация, свързана с гласуването на българските граждани в чужбина.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация