Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Белгия, Брюксел, Посолство на Република България

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНИТЕ КОНСУЛСКИ УСЛУГИ ОТ КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА В БРЮКСЕЛ - С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ БЕЛГИЯ И ЛЮКСЕМБУРГ

05 Април 2019 Новини

Приемното време за граждани за извършване на консулски услуги е от 10 часа до 13 часа всеки работен ден. Последният ден от месеца е неприемен.

Гражданите се приемат за извършването на услуги само след предварително записване на тел: +32(0)2 375 86 50 - всеки работен ден от 14.30 до 17 ч.

Получаването на готови документи (БЛД и заверени документи) се извършва без предварително записване в приемното време.

През приемното време се извършват:

- приемане на заявления за български лични документи (БЛД);

- нотариални удостоверявания – заверки на подпис, съдържание, дата, преписи от документи, преводи;

-  издаване на удостоверителни документи и др.

 

  1. При подаване на заявление за БЛД: лична карта, паспорт или временен паспорт на пълнолетен гражданин е необходимо:

- Лично явяване в консулската служба;

- Заявление за издаване на документ за самоличност – формуляр е достъпен на сайта на МВР и се предоставя в КС;

- Представяне на български документ за самоличност, с който заявителят разполага: паспорт, лична карта, СУМПС – валиден или с изтекъл срок;

- Удостоверение за раждане – при липса на други документи;

- В случай че заявителят не разполага с лични или други удостоверителни документи, допуска се установяване на самоличността му с двама свидетели, български граждани, с валидни лични документи, които попълват в консулската служба декларации за удостоверяване самоличността на заявителя. Подписите на свидетелите се заверяват, за което се заплаща такса.

- Заплащане на такса.

 

  1. При подаване на заявление за БЛД на малолетен или непълнолетен гражданин, включително временен паспорт, е необходимо:

- Лично явяване на двамата родители и детето в консулската служба; (За издаване на първа лична карта е достатъчно да присъства само единият родител).

- Заявление за издаване на документ за самоличност, подписано от двамата родители - формуляр е достъпен на сайта на МВР и се предоставя в КС;

- Удостоверение за раждане на детето, издадено от Р България и предходен личен документ на детето, ако е издаван;

- Валиден български личен документ за всеки от двамата родители;

- При отсъствие на един от родителите се представя нотариално заверено пълномощно от отсъстващия, влязло в сила съдебно решение за подаване на заявление и получаване на БЛД на детето еднолично от родителя, който се явява или смъртен акт за починал родител.

- Подаване на заявление за издаване на временен паспорт на дете на възраст до 1 година, родено в Белгия или Люксембург, е възможно да се извърши с многоезично извлечение от акта за раждане, издадено от властите в Белгия или Люксембург.

- Заплащане на такса.

 

ТАКСИ ЗА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ:

Първа лична карта на лица от 14 до 16 г. - …….          20 евро

Лична карта на лица от 16 до 18 г. - …………….        27 евро

Лична карта на лица от 18 до 58 г. - …………….        30 евро

Лична карта на лица от 58 до 70 г. - …………….        26 евро

Лична карта на лица над 70 г. – …………………         20 евро

Първи паспорт на лица до 14 г. - …………………       26 евро

Следващ паспорт на лица до 14 г. – …………….         31 евро 

Паспорт на лица от 14 до 58 г. – ………………….       41 евро

Паспорт на лица от 58 до 70 г. – …………………        31 евро

Паспорт на лица над 70 г. – ………………………       26 евро

Временен паспорт – ………………………………..      50 евро

Таксите за заверки и за издаване на различни удостоверителни документи се заплащат в двоен размер, при условие че заявителят желае да получи документите в деня на заявяване на услугата.

Срокът за издаване и получаване в консулската служба на български личен документ с обикновена поръчка е до 3 месеца, с бърза поръчка е до 2 месеца (със заплатена такса по сметка на DHL- 38.29 евро).

Срокът за издаване на временен паспорт е до 3 работни дни.

Считано от 01.01.2019 г. заплащането на таксите за консулските услуги се извършва  с банкова карта – на ПОС терминал.

Плащанията в брой за извършване на консулски услуги се допускат само по изключение и при доказана крайна необходимост.

По-подробна информация за консулските услуги е публикувана на Интернет-сайта на Министерството на външните работи на Република България, рубрика „Услуги и пътувания“, на ел. адрес:

https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация