Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Армения, Ереван, Посолство на Република България

Стартиране на проекта „No child rights without their participation'' с финансовата подкрепа на българското правителство

11 Ноември 2019 Новини

На 08 ноември т.г. НПО “Child Protection Network, със съдействието на българското посолство,   организира публично събитие за стартирането на проекта No child rights without their participation, който се осъществява с финансовата подкрепа на Р България по линия на официалната помощ за развитие. Инициативата се проведе в съответствие със Споразумението между Министерството на външните работи на Р България и споменатата НПО и имаше за цел да създаде видимост на проекта, неговите цели и очаквани резултати, както и да открои приносът на България за реализиране на реформата в областта на правата на децата и детските грижи в Армения.

Проектът има регионален обхват и ще бъде изпълнен от арменския клон на международната неправителствена организация “Child Protection Network, работеща в областта на закрилата на децата и детските грижи.  Проектът обхваща три държави -  Армения, Грузия и България и в изпълнението му ще се включат и неправителствените организации  от същата мрежа от България и Грузия. Основната цел е да се развива и надгражда капацитетът на НПО в региона на Ю. Кавказ в създаването на устойчиви услуги за детска грижа в общността  и закрилата на децата. Изграждането на капацитет за предоставяне на такива комплексни услуги е  ключов елемент от реформирането на системата за детска грижа в контекста на процеса по деинституционализация. Чрез планираните семинари и работни групи в рамките на проекта ще бъде представен и българският опит в реформата и обсъдена степента и възможностите за неговото прилагане в региона на Ю. Кавказ.

Сред участниците в събитието бяха представители на арменските държавни институции – Министерството на труда и социалните дейности, Министерството на образованието, културата, младежта и спорта и Министерството на здравеопазването, както и  местни експерти в областта  за закрила на децата, психолози, педагози и представители на други неправителствени организации. Председателят на арменската НПО г-жа Аида Мурадян изрази благодарност към българското посолство и посланик Павлова за ценната подкрепа за проекта. В своето изказване посланик Мария Павлова  отбеляза ключовата роля на неправителствения сектор като партньор на правителствените институции и агенции  при осъществяването на реформата в областта на детските грижи и като пряк доставчик на някои от социалните услуги в общността. Във връзка с това, тя отбеляза важното значение на изграждането на експертен капацитет, за да могат НПО, пряко ангажирани в конкретни дейности за осигуряване на благоденствието на децата, да изпълняват ефективно своята роля. В този смисъл тя сподели оценката на българската страна, че  проектът ще има добавена стойност в контекста на трите проекта в областта на детските права и социалната интеграция на децата, реализирани в Армения с подкрепата на България. Българският дипломат подчерта, че общото наследство на страните от региона и тяхната ангажираност с реформите в областта на детската грижа е важна предпоставка те да черпят поуки от собствения си опит и да ползват добрите практики, които страни, като България вече имат в тази сфера. Посланик Павлова оцени стартиралия проект като допълващ и доразвиващ постигнатите резултати чрез изпълнението на двата големи проекта, финансирани по линия на българската ОПР и изпълнявани от УНИЦЕФ-Армения  за трансфериране на добрия опит и практики на България в областта на деинституционализацията и за насърчаване на приобщаващото образование за децата с увреждания в Армения. Председателите на  неправителствената  организация “Child Protection Network” в България и Грузия г-н Георги Богданов и г-жа Кети Кандадзе се включиха чрез видеостена в събитието, като отправиха поздравления  към участниците в събитието и изразиха благодарност към МВнР на България за възможността да бъде реализиран този изключително полезен проект.

След встъпителната част, участниците проведоха интерактивна дискусия за състоянието на детските грижи, ролята на семейството и правото на децата да бъдат равностоен участник в процеса на възпитанието, проявите на домашно насилие срещу деца и капацитета на институциите и неправителствените организации да ги защитят и предотвратят проявите на детско насилие.

До този момент България е предоставила помощ в размер на около 330 000 щ.д. за подпомагане на реформите в областта на детската грижа и повишаване на информираността на обществеността в Армения за необходимостта от социалното интегриране на децата, лишени от родителска грижа и на децата с увреждания.

 

 Линк от фейсбук страницата на “Child Protection Networkза събитието:

https://www.facebook.com/CPN.Armenia/?__tn__=kCH-R&eid=ARD5DaC3JPY8enCMzHWDE5s3YXclDfro43Z90Rqn5zzWm_weic0DfZv58T4zIOcJwtNfuDFTjLmstk0w&hc_ref=ARQHOFs4zVou9hPDrj46nq93jN3kYvVGY1kqesJh3A40gtIlF11buq_21fsBjGWRF4g&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCQXJUNL1mePhf5-sRLIwdADTNxAD6xujJ9PPNccJBmOKxH1fdZteOFiIgi5UxMtThEkiQoqJ_hQ6ez59kfgur_tAKtFVFzOtLdyioR7SbIKCzppjNYGUalxu4n7B0z_47DtnDjibCWnBmeCXPcgbPJV3X6EqJZOkZHihOmmmth8l7MmLrez_KjvP7VmF4eFSPzcChd9VOkJABrEENso8ID53ebm4DxTDtnXcUYRCKhN8ZrvDDWDlXFDL3ra52PW7w0ed5cMkdrxpozOov5nKs6V3otH9BrcoIrnw7SpuZyCYPWWKN49G-ijO-MA0jLWJRHUxsag78lzVdqf7HJFeoipriL1Ucsrnndk4RI3DgTG_j1xgoY8kEn6kHqKS8JUgtZmXisshDNFnKP71zoBMbd24NwzBBO2bpZPrzyZycABDqH3OmiIHYkXufgwCNggd7FDASNhJzbFTeOZkdLXrS2XgyOX39IgnjYi6zryrQOAc6bPeutI3AdNdue

Допълнителни снимки

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация