Diplomatic missions

Africa

Asia

Australia and Oceania

Europe

North America

South America

Kosovo, Prishtina, Embassy of the Republic of Bulgaria

Njohje Te Vizave Schengen Nga Ana E Bullgarise

16 December 2012 Consular News

NJOHJE TE VIZAVE SCHENGEN NGA ANA E BULLGARISE

Duke filluar nga 1 Shkurti 2012, qytetaret e Kosoves  nuk kanë nevojë per vizë bullgarene rast se kanë:
- vizë Shengen të vlefshme;
- ose vize te gjate qendrimi te tipit “D”, leshuar nga nje shtet te Schengenit;
- ose leje qendrimi te gjate per nje shtet te Schengenit;

Ata  mund të hyjnë dhe të qendrojnë në Bullgari për:
- periudhen e vlefshmerisë se vizes Schengen;
- ditët e qendrimit sipas vizes Schengen;
- numrin e hyrjeve të vizës Schengen.

E mesiperme eshte e vlefshme per viza Schengen ne te cilat eshte specifikuar se jane per “te gjitha vendet e Schengenit”, si dhe kur viza Schengen e ka shenimin “minus Spanje, Greqi dhe Sllovaki”. Stikeri i vizes Schengen mund te jete I ngjitur ne pasaporte ose ne flete te posacme sipas standarteve Schengen.

Vizat Schengen nuk jane te vlefshme per hyrje ne Bullgari ne keta raste:
- viza eshte valide vetem per shetin e Schengenit, I cili e ka leshuar;
- viza tashme eshte perdorur per hyrje and qendrim ne shtet/shtete te Schengenit (numri I hyrjeve ose ditet e qendrimit tashme jane te konsumuara)
 

Ambadasa Bullgare
Prishtine
Nentor 2012

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More