НОВИНИ

Успешно приключи първият обучителен курс по „Културна дипломация“

28/03/24

Първото издание на обучителния курс по „Културна дипломация“, организиран съвместно от Дипломатическия институт и Държавен културен институт към Министъра на външните работи, се проведе между 25 и 27 март, 2024 г.

Сред участниците бяха част от новоизбраните директори на българските  културни центрове в чужбина, експерти от Министерство на културата, Министерство на външните работи и Регионалния център на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа. Курсът има за основна цел повишаване на професионалната квалификация и външнополитическата компетентност на участниците, преди началото на дългосрочното им командироване, за привеждане на дейността на българските културни институти в чужбина в съответствие с приоритетите на външната политика на Р България, както и подобряването на координацията и партньорствата с институциите в страната в областта на културното програмиране и популяризиране на устойчиви проекти.

В първия ден на откриването на курса директорите на двата института Снежана Йовева и Таня Михайлова се обърнаха с приветствия към участниците, като изтъкнаха усилието да се разработи подобен курс за първи път в рамките на подписаното през декември 2023 г. стратегическо споразумение между Министерството на външните работи и Министерство на културата за подобряване на дейността на Българските културни институти в чужбина (БКИ). Директорът на ДКИ Снежана Йовева акцентира върху разнобразната програма на курса, търсенето на нови подходи в културната дипломация и за нуждата от съвместен културен календар, който да служи за еталон на българските културни институти зад граница и да е в унисон с външнополитическите приоритети.

По време на курса, който се осъществи в три последователни дни в Дипломатическия институт, бяха дискутирани теми, свързани с външнополитическите приоритети на МВнР, променящата се геополитическа среда и междуцивилизационните измерения на културната дипломация, както и наличните инструменти, мрежи и програми за междукултурно сътрудничество. Бяха включени въвеждащи сесии по протокол и етикет на общуване и презентации за стратегическите комуникации и противодействието на дезинформацията, създаване на бранд „България“, експортните стратегии на културните и творчески индустрии, градските стратегии за културна промоция и изграждането на административен капацитет и прозрачност, българското участие в 6о-тото издание на Венецианското биенале и др.

 Сред лекторите бяха: Ангел Орбецов, посланик със специални поръчения, дирекция "Външнополитическо планиране, информация и координация" на МВнР, Димитър Михайлов, посланик със специални поръчения в МВнР, д-р Любомир Кючуков, председател на Института за икономика и международни отношения, д-р Валентин Катранджиев, Марина Владимирова и Николай Крумов, главни експерти в Дипломатическия институт, Явор Койнаков, главен експерт в Държавен културен институт към МВнР, Сандра Мишкеди, директор на Унгарски културен институт в София, д-р Габриела Бонева, Институт за исторически изследвания към БАН, д-р Надежда Джакова, комисар на българското участие във Веницианското биенале 2024 г., Мирена Станева, изпълнителен директор на Българска музикална асоциация, Яна Генова, заместник- кмет на Столична община и Силва Хачерян, директор на дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ в Министерството на културата.

В заключителния ден от програмата в галерия „Мисията” бяха връчени официално сертификатите на успешно завършилите първото издание на курса от постоянния секретар на МВнР, посланик Иван Кондов и заместник-министъра на културата, г-жа Амелия Гешева.

В своето обръщение към участниците от името на вицепремиера и министър на външните работи, г-жа Мария Габриел, посланик Кондов поздрави двата Института за отличната им работа и изтъкна основната цел на курса - повишаване на външнополитическата компетентност при популяризиране зад граница на българската култура и на отстояване на  мястото й на световната сцена. Заместник-министър Амелия Гешева също поздрави участниците и посочи ключовото значение на ролята на българските културни институти в чужбина, като наблегна на културната дипломация като „меката“ сила за постигане на външнополитическите интереси на страната. Тя завърши своето слово с думите „Културата е мисия“.