ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Държавният културен институт редовно организира в рамките на обучителната програма на Дипломатическия институт към министъръ на външните работи обучителни модули по темата "Култура и външни отношения".
В приложените документи са публикувани някои от лекциите и презентациите на ДКИ.