Предстоящи

Представяне на мобилната експозиция „България и мозайките“ в Прага

10/06/24

Между 11 и 28 юни в галерията на Българския културен институт в Прага ще бъде представена най-новата мобилна експозиция на Държавния културен институт (ДКИ) „България и мозайките“. Изложбата е реализирана от Фондация „Балканско наследство“ през 2023 г. в сътрудничество с редица български музеи, нестопански организации и специалисти в областта на изкуствознанието и археологията и има за цел да представи богатото и разнообразно мозаечно наследство в България чрез избрани детайли от антични, средновековни и съвременни мозайки. Експозицията представя и връзката на България с опазването, проучването и комуникацията на мозаечното наследство в Югоизточна Европа.

Изложбата ще бъде отворена за посещения и в рамките на Нощта на музеите, която ще се проведе на 15 юни в Прага.

Фондация „Балканско наследство“ е водеща културна организация, посветена на изследването, опазването и образованието на културното наследство в България и региона. Създадена през 2008 г., фондацията активно действа у нас и в различни страни като Гърция, Черна гора и Република Северна Македония.

Изложбата „България и мозайките“ включва два компонента: печатен (на български и на английски език) и дигитален. Печатният компонент се състои от 26 пана, всяко от които е оборудвано с QR код, който води до уеб сайт, представящ дигиталната част на изложбата. Сайтът включва информация за представените обекти, тяхното местоположение на картата, институциите/организациите, благодарение на които те са включени в изложбата и кратки научно-популярни текстове за историята, образците, проблемите и практиките за опазване на мозаечното изкуство в България и приноса на българските организации в тази посока.

Ключови думи Прага, мобилни изложби