Галерия Мисията

Галерия „Мисията“ представя изложбата „Индиго“ на Валентин Бакърджиев

10/04/23

В галерия „Мисията“ от 20 април до 4 май, Валентин Бакърджиев ще представи изложбата „Индиго“. Тя е създадена в резултат на творческите търсения на автора, свързани с темата за синия индиго цвят. Точно той е свързващият елемент в изложбата. Авторът използва синият цвят за да  визуализира идеята за взаимовръзката между Синята планета и нас нейните обитатели. В същото време инсталацията „Индиго“ е свързващо звено, което обединява два основни, големи проекта на Валентин Бакърджиев „Голямото синьо“ и „Ефектът на пеперудата“, които също ще бъдат показани по време на изложбата.

Отглеждането на индиго, извличането на багрило и неговото използване, като изразно средство е една от основните линии в творчеството на Валентин Бакърджиев.  За автора индигото е мисия, послание, средство за изразяване, което намира поле за изява чрез изкуството. Синият цвят предава идеи и послания, в чиято основа са социално значими теми като тази за крехкостта на екологичния баланс в природата. За връзката между нас, нейните обитатели и най-синьото синьо на дълбокия океан и безкрайното небе. Житейският и творчески път на Валентин Бакърджиев тръгват от България, минава през Доминиканската Република, Италия и стига до Нидерландия, където той живее през последните 15 години. Днес той живее в Амстердам, където твори и отглежда индиго от семена в собствена био градина в града и е част от световна мрежа на  индиго производители.

Представянето на инсталацията „Индиго“ в едно общо пространство с други два основни за творчеството на Валентин Бакърджиев проекта,  Le Grand Bleu и The Butterfly Effect, в основата на които също е заложен синият индиго цвят, ще обогати и допринесе за предаването на посланията, вложени в творбите на автора. Проектът е и своеобразен начин да се направи историческа препратка към вековната историята на синия индиго цвят и багренето с естествени материали, която може да се проследи в различни култури от Индия до Перу, като по този начин прави съвременен прочит на използването му в изкуството.

Изложбата „Индиго“ е проект на Валентин Бакърджиев,  с който той цели да предаде важни послания, като създава социално ангажирано изкуство базирано на устойчиви теми и материали. Той използва основно естествени материали и се фокусира върху съвременното изкуство като средство за предаване на послания за баланса и взаимовръзка между нашата Синя планета и нас като нейните обитатели.

Куратор: Мила Старейшинска-Ангелова

Ключови думи изложба