Посланици на инициативата

Посланици на инициативата

 Дейност 7.3.а включва организиране на обучителен модул от млади „Посланици на инициативата “, които да бъдат подготвени да дискутират или да участват в проекти, които продължават дейностите, инициирани от проекта. Целта е да бъдат подготвени група от бъдещи лидери, да се създаде мрежа от активисти, които водят диалог по темите от еврейската история в България. Дейностите ще се реализират съвместно с партньори от академичния и културен сектор, медиите и еврейските организации.

 

 Дейност 7.3.b –организиране на серия дебати и експониране на създадените презентационни материали с участието на „Посланиците на инициативата“, които ще имат задачата да участват в дебати с млада аудитория и така да разпространят ключовите послания на проекта сред по-широка аудитория.

 

Втори семинар от програмата "ПОСЛАНИЦИ НА ИНИЦИАТИВАТА" - Кюстендил

Като част от инициативата „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“ – Държавният културен институт проведе в Кюстендил между 12 и 14 май 2023 година втората семинарна програма „Посланици на инициативата“. За участие са поканени млади лидери на обществено мнение – журналисти от национални медии, представители на дипломатическата...

"Посланици на инициативата" първи семинар от програмата

Като част от инициативата „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“ – Държавният културен институт проведе на 21 и 22 ноември 2022 година семинарна програма „Посланици на инициативата“. Участниците са млади лидери на обществено мнение – журналисти от национални медии, представители на неправителствения сектор и дипломатическата...

"Посланици на инициативата" очертанията на програмата

Ноември 2022 г. Като част от инициативата Държавният културен институт подготвя семинарна програма, насочена към млади лидери на обществено мнение – журналисти, представители на неправителствения сектор и дипломатическата служба, на образователни институции, студенти в специалност публична администрация и др. Семинарът В няколко дискусионни панела, ще бъдат представени целите на инициативата, изготвянето на Национален план за противодействие на прояви на ксенофобия и опазване на...