Видео материали по темата език на омразата

Видео материали по темата език на омразата

В рамките на проекта са създадени кратки видео-материали, които да служат като отправна точка за дискусии около съвременните измерения на езика на омразата, който се поражда и в пряка връзка с проявите на антисемитизъм. В разговори с 16 герои се търсят опорите, които ще ни помогнат да се откъснем от порочния кръг на нетолерантността и подменената реалност.

Набелязани са историческите уроци от шествието на пропагандните клишета и прилагането на антидемократични закони, които дехуманизират цели обществени групи.

Антисемитизъм, преследване, спасение

Каква е ролята на медиите - дори и когато не заемат страна в дискусиите, не способстват ли за задълбочаване на проблемите. Механизмите на политическата спекулация и посегателство срещу правата на общностите.

Правораздавателната система и умеем ли да разпознаваме в самите себе си процесите на изкривяване.

Гласовете, които застават срещу омразата

Съжителството със знаците на омразата в средата ни, стереотипното говорене, дискриминационните жестове в неформална среда. Образът на града е още един от героите на видео разказа. Кое е по-силното послание в неговата среда – хармоничността на културните паметници или анонимните графити?

Символите на разделението

Опората в образованието, разпознаването на хуманните устои в жестовете на предходниците ни.

Силата на знанието срещу фалшивата реалност

Заплахите към нас, ако допуснем да надделее гласът на нетолерантността. Различията са основата на многообразието, което е гаранцията за развитие и добруване на обществото. Можеш ли да намериш в себе си сила да се учиш от различията. Библейският закон „Обичай другия“ обикновено се цитира съкратен – пълната версия е „Обичай другия, както обичаш себе си“.

Да застанеш на мястото на другия

Автор - Виктория Бехар
Оператор - Добромир Иванов
Постпродукция - Мартин Вълчев