Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Турция, Истанбул, Генерално консулство на Република България

Студентски, научен, младежки обмен и доброволчески програми

 1. Писмо или покана от канещата българска организация, институция или ВУЗ за участие на апликанта в студентски, научен или младежки обмен или доброволческа програма, с посочен адрес на пребиваване и/или приложена хотелска резервация.
 2. Писмо от турска организация, в която апликанта е член, относно целта на пътуването му до Република България
 3. Ученическо/студентско удостоверение или служебни документи, удостоверяващи трудово-правните отношения на апликанта с изпращащата организация (извлечение от социални осигуровки, фишове за заплата и др.)
 4. Извлечение от банкова сметка на апликанта или негов родител за последните три месеца.
 5. Доказателства за осигурена стипендия или отпуснато финансиране за покриване на издръжката на апликанта за времето на престоя му в Република България.
 6. Декларация от родители/трето лице за осигурена издръжка (в случай, че издръжката по време на престоя в Република България се покрива от родител)
 7. Извлечение от турски семеен регистър
 8. Попълнено заявление за издаване на виза
 9. Редовен документ за задгранично пътуване (срокът на валидност да изтича най-малко 3 месеца след изтичане валидността на визата, съдържа най-малко две празни страници; издаден е в рамките на предходните 10 години)
 10. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи
 11. Паспортна снимка (3,5х4,5 см., цветна, заснета преди не повече от 6 месеца)
 12. Валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целия период на планиран престой с минимален размер на покритие 30 000 евро
 13. Банков деконт за заплатена визова такса в размер от 60 евро в банка Garanti към сметката на ГК-Истанбул IBAN: TR06 0006 2000 3950 0009 0742 77

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация