Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Турция, Истанбул, Генерално консулство на Република България

Частно посещение

 1. Покана-декларация за частно посещение, заверена в Дирекция Миграция и от нотариус
 2. Мотивационно писмо/декларация относно цел и местопребиваване на пътуване, изготвено от апликанта на български, английски или турски език
 3. Извлечение от банкова сметка за последните три месеца
 4. Извлечение от турски семеен регистър
 5. Попълнено заявление за издаване на виза
 6. Редовен документ за задгранично пътуване (срокът на валидност да изтича най-малко 3 месеца след изтичане валидността на визата, съдържа най-малко две празни страници; издаден е в рамките на предходните 10 години)
 7. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи
 8. Паспортна снимка (3,5х4,5 см., цветна, заснета преди не повече от 6 месеца)
 9. Банков деконт за заплатена визова такса в размер от 60 евро в банка Garanti към сметката на ГК-Истанбул IBAN: TR06 0006 2000 3950 0009 0742 77
 10. Валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целия период на планиран престой с минимален размер на покритие 30 000 евро

За по-надлежно удостоверяване на социалния статут на апликанта допълнително могат да бъдат представени:

 1. Извлечение от осигурителния статут на апликанта
 2. Фишове от заплата за последните три месеца
 3. Писмо от работодател, съдържащо:
  1. Пълен адрес и контакти на работодателя
  2. Имена и длъжност на служителя, изготвил писмото
  3. Имена, длъжност, възнаграждение и работен стаж на апликанта
  4. Разрешение за отпуск или отсъствие
 4. За собственици на фирми:
  1. Регистрация на фирмата в търговската камара и копие от бюлетина на търговския регистър
  2. Данъчно удостоверение
  3. Спесимен от подпис
 5. Ако апликантът е студент или ученик
  1. Ученическо/студентско удостоверение
  2. Доказателства за финансов статус на родител
  3. Декларация от родители/трето лице за осигурена издръжка
 6. За неработещи съпруг/а (домакини)
  1. Декларация от съпруг/трето лице за осигурена издръжка
  2. Документи, удостоверяващи социалния статут на съпруг/а, в съответтвие с т. 7-9
 7. Фотокопие на предходни български визи

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация