Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Турция, Истанбул, Генерално консулство на Република България

Туризъм

 1. Мотивационно писмо относно целта на пътуване, изготвено от апликанта на български, английски или турски език
 2. Резервация за хотел
 3. Извлечение от личната банкова сметка на апликанта за последните три месеца
 4. Извлечение от турски семеен регистър
 5. Редовен документ за задгранично пътуване (срокът на валидност да изтича най-малко 3 месеца след изтичане валидността на визата, съдържа най-малко две празни страници; издаден е в рамките на предходните 10 години)
 6. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи
 7. Паспортна снимка (3,5х4,5 см., цветна, заснета преди не повече от 6 месеца)
 8. Попълнено заявление за издаване на виза
 9. Банков деконт за заплатена визова такса в размер от 60 евро в банка Garanti към сметката на ГК-Истанбул IBAN: TR06 0006 2000 3950 0009 0742 77
 10. Валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целия период на планиран престой с минимален размер на покритие 30 000 евро
 11. За непълнолетни лица:
  1. Нотариално заверено пълномощно за пътувне в чужбина, подписано от двамата родители или настойници – не се изисква ако апликантът пътува с двамата родители

При заявления за издаване на многократна виза се изискват допълнително:

 1. Фотокопие на предходни български визи
 2. Медицинска застраховка, покриваща срока на валидност на исканата виза
 3. Документ, удостоверяващ наличието на недвижима собственост
 4. Извлечение от осигурителния статут на апликанта
 5. Фишове от заплата за последните три месеца

Допълнителни документи в зависимост от месторабота и заетост

 1. Писмо от работодател, съдържащо:
  1. Пълен адрес и контакти на работодателя
  2. Имена и длъжност на служителя, изготвил писмото
  3. Имена, длъжност, възнаграждение и работен стаж на апликанта
  4. Разрешение за отпуск или отсъствие
 2. За собственици на фирми:
  1. Регистрация на фирмата в търговската камара и копие от бюлетина на търговския регистър
  2. Данъчно удостоверение
  3. Спесимен от подпис
 3. Ако апликантът е земеделец или животновъд
  1. Сертификат, издаден от земеделската камара
 4. Ако апликантът е студент или ученик
  1. Ученическо/студентско удостоверение
  2. Доказателства за финансов статус на родител
  3. Декларация от родители/трето лице за осигурена издръжка
 5. За неработещи съпруг/а (домакини)
  1. Декларация от съпруг/трето лице за осигурена издръжка
  2. Документи, удостоверяващи социалния статут на съпруг/а, в съответтвие с т. 7-9

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация