Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нидерландия, Хага, Посолство на Република България

Заверка на пълномощни и декларации и обяснения за документи с апостил

Заверка на пълномощни, декларации и други частни документи - Легализирането подписа на пълномощно, декларации и други частни документи става с предварително запазен час. Пълномощни от чужди граждани се заверяват само ако са предназначени за България. При заверка на съдържание се заверяват допълнителни декларации, като какви декларации са необходими и текста на пълномощното чието съдържание се заверява следва да се съгласуват с нотариуса, който ще изповяда сделката или с адвокат. Посолството не може да консултира в този случай и не следва да се изисква негово становище.

Таксата за заверка на подпис, включително и на преводач, е 15 евро, а за заверка на съдържание 30 евро за първа страница и по 15 евро за всяка следваща страница. Таксите се заплащат със 100 на сто увеличение, когато консулското обслужване се извършва същият ден.

Могат да бъдат заверявани само подписите на заклетите преводачи регистрирани в посолството. Техните имена, адреси и телефони са на разположение в Консулската служба на Посолството в страницата на посолството във Фейсбук в рубрика „Бележки“.

Българските дипломатически и консулски представителства в чужбина могат да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване. В консулската служба не могат да се съставят нотариални актове или да се заверяват други частни документи, подлежащи на вписване. Такива са договори за продажба/дарение на имот или договори за прехвърляне/продажба на МПС, фирмени договори, прехвърляне на фирмени дялове и т.н. Могат да се заверят само пълномощни за подобни действия.

 

Легализация на български документи с апостил - Снабдените с оригинален "апостил" документи се освобождават от всякакви следващи форми на легализация и могат да се използват във всяка друга държава, която е участник в Конвенцията. Български публичен документ, заверен с "апостил", НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЗАВЕРКА НА ПОСОЛСТВОТО, за да бъде представен в Нидерландия! Всички нидерландски държавни учредения обаче, приемайки нидерландския документ с апостил, държат към него да има превод на нидерландски език. Преводът може направен от преводач регистриран в посолството, виж списъка в сектор български документи. Превод направен от фирма регистрирана към МВнР, може да не бъде признат в Нидерландия.

Българското посолство в Хага не може да поставя апостил, защото той се поставя само от следните български учредения:

1. Министерството на правосъдието - за актове на съдилищата и нотариусите;

2. Националният център за информация и документация - за образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерството на образованието и науката и неговите звена;

3. Областните администрации - за документи, издавани от кметовете и общинските администрации;

 

Легализация на нидерландски документи с апостил - Снабдените с оригинален "апостил" документи се освобождават от всякакви следващи форми на легализация и могат да се използват във всяка друга държава, която е участник в Конвенцията. Нидерландия също се е присъединила към Конвенцията, като „апостил“ се полага в нидерландските съдилища.

Нидерландски публичен документ, заверен с "апостил", НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЗАВЕРКА НА ПОСОЛСТВОТО, за да бъде представен в България! Всички български държавни учреждения обаче, приемайки нидерландския документ с апостил, държат към него да има превод на български език. Преводът може да бъде заверен от Българското посолство в Хага, ако е направен от преводач регистриран в посолството. Таксата за заверка на подпис на преводач е 15 евро. Превод може да се направи и от лицензирана фирма в България, който да се завери от дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи. Таксите се заплащат със 100 на сто увеличение, когато консулското обслужване се извършва същият ден.

 

Издаване на многоезични актове за раждане и за граждански брак - Посолството издава многоезични актове за раждане само на лица родени след 2000 г. и само за бракове сключени след 2000 г., които са равносилни на национални актове с апостил и превод. Таксата при издаване същия ден е 20 евро. Ако от общината в Нидерландия Ви изискват акт за раждане или граждански брак с апостил, може вместо това да дадете многоезичен акт за раждане или акт за брак, които не се нуждаят от превод и легализация и са няколко пъти по-евтини от слагането на апостил и превод на български актове за раждани и за граждански брак.

За многоезични актове за раждане на лица родени преди 2000 г. и за бракове сключени преди 2000 г., посолството може само да завери пълномощно те да бъдат извадени от ваш близък от общината по постоянния ви адрес в България.

 

Легализация на документи за покупко/продажба на автомобили - Посолството не легализира договори за закупуване/продажба на недвижимо имущество, а само пълномощно за това, което трябва да бъде направено в нотариална кантора в България, тъй като то трябва да бъде вписано в регистъра. Пълномощното, на което трябва да бъде удостоверен само подписа трябва да бъде придружено от две декларации:

Първата декларация, по чл. 264, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Втората декларация, по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Пълномощното и декларациите е желателно да попълните предварително, но ако нямате възможност можете да използвате образци в КС, като е необходимо да носите двата талона на автомобила, за да попълните необходимите данни. Таксата за удостоверяване на подпис е 15 евро, а общо пълномощното и декларациите ще струват 45

 

Легализация на документи за покупко/продажба на недвижимо имущество - Посолството не легализира договори за закупуване/продажба на недвижимо имущество, а само пълномощно за това, което трябва да бъде направено в нотариална кантора в България, тъй като то трябва да бъде вписано в регистъра.

Трябва да донесете две копия на пълномощното, на което трябва да бъде удостоверено съдържанието, и това пълномощно трябва да бъде придружено от две декларации:
Първата декларация, по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Втората декларация, по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Пълномощията на чуждестранни граждани се удостоверяват само ако са предназначени за ползване в България и имат български превод от заклет преводач, регистриран в посолството. Всички допълнителни декларации също трябва да бъдат преведени и потвърдени. Може пълномощното и декларациите да са на български и английски език, но само в две колони на една страница. Таксата за удостоверяване на подпис, включително на преводач, за следващия ден е 15 евро, а за потвърждаване на съдържанието - 30 евро за първата страница и 15 евро за всяка следваща страница.“

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация