Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Канада, Отава, Посолство на Република България

Избори ЕП 2019

 

Информация от ЦИК относно правата и задълженията на българските граждани при гласуване на изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 

Информация от ЦИК относно гласуването с преференция на изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

 

Информация от ЦИК относно кои български граждани имат право да гласуват на предстоящите избори за членое на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

Избори за членове на Европейския парламент от Република България

 

Със свой указ президентът на Република България Румен Радев насрочи за 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България. В духа на чл. 22, ал. 2 от Изборния кодекс на Република България отправяме покана за съдействие към организациите на българските граждани в Канада за подпомагане дейността по подготовката и организацията на изборите съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и съответните решения на ЦИК с отношение към изборите извън страната.

 

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ В ОТАВА ЗА ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019 г.

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ГЛАСУАТ В ОТАВА ЗА ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019 г.

По силата на чл. 14, ал. 1 от Изборния кодекс на Република България избирателните секции извън страната се образуват в дипломатическо или консулско представителство.

 

  1. Посолство на Република България в Отава

325 Stewart St, Ottawa, ON K1N 6K5, Canada

 

  1. Генерално консулство на Република България в Торонто

65 Overlea Blvd, Suite 230, Toronto, ON M4H 1P1, Canada

 

 

ПРАВО ДА ИЗБИРАТ

 

- Съгласно чл. 350 от Изборния кодекс право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

 

- РЕШЕНИЕ № 15-ЕП на Централната избирателна комисия от 27.03.2019 г. относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. (на основание чл. 57, ал. 1, т. 17, чл. 11, ал. 1, чл. 12 - 17, чл. 20 - 22, чл. 31 - 33, чл. 101 - 110 и чл. 350, §1, т. 2, буква „а“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия):

 

  1. Всеки български гражданин, който има право да избира при изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (30 април 2019 г.) чрез писмено заявление по образец (приложение от изборните книжа) или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия…

 

8.1. Право да избират членове на Европейския парламент от Република България по т. 7 имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

 

8.2.Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“ е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите. За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В СЕКЦИЯ ИЗВЪН СТРАНАТА

 

Заявление-декларация за гласуване в секция извън страната (чл. 16, ал. 1, предл. 2 и ал. 3, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на ИК) се подават от български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 350, ал. 1 от Изборния кодекс и желаят да гласуват извън страната. Крайният срок за подаване на заявленията е 30.04.2019 г. 

 

***

 

Пълните текстове на цитираните по-горе нормативни документи и изчерпателна информация за изборите за членове на Европейския парламент от Република България са публикувани на:

 

  • Министерство на външните работи на Република България - https://www.mfa.bg/

 

  • Централна избирателна комисия – Избори за членове на Европейския парламент 2019 – https://www.cik.bg/bg/ep2019

 

СЪОБЩЕНИЕ НА ЦИК

Централната избирателна комисия уведомява българските граждани, които заявяват желанието си да гласуват в секции извън страната в предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Срокът за подаване на електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия изтича на 30.04.2019 г., 24,00 ч. българско време.

Срокът за подаване на заявление за гласуване извън страната до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава е 30.04.2019 г., 24,00 ч. местно време (в съответната държава).

РЕШЕНИЕ № 15-ЕП

РЕШЕНИЕ № 16-ЕП

РЕШЕНИЕ № 19-ЕП

Приложение № 21-ЕП

 

Съобщение

Разяснителна брошура на ЦИК за гласуване в изборите за ЕП 2019 г.

Централната избирателна комисия уведомява българските граждани, които имат избирателни права и не са подали заявление за гласуване извън страната, че в изборния ден могат да упражнят правото си на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в удобно за тях място и изборна секция извън страната, като представят документ за самоличност (лична карта, паспорт или военна карта) и декларация пред СИК извън страната (Приложение № 22-ЕП от изборните книжа).

С Решение № 251-ЕП от 3 май 2019 г. ЦИК е определила местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

/upload/39198/diplqna_bg_izvyn (1).pdf

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация