Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Обявление за провеждането на търг за продажба на кола на посолството

09 Септември 2021 Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.61 и чл.64 от ЗДС, чл.69 от Правилника за прилагане на ЗДС, във връзка с Раздел  II , чл.5 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на вещи- частна държавна собственост и чл.4 а.7 от Вътрешните правила за реда и начина на ползване на МПС в задграничните представителства на Република България, утвърдени със Заповед 95-00-99/12.02.2018 г. на министър на външните работи и разрешение № 55-67-28/09.02.2021 г. на главния секретар на МВнР и заповед № 42/07.09.2021 г. на посланика на Република България в Унгария:

 

Посолството на Република България в Будапеща стартира процедура за продажба на един автомобил чрез провеждане на търг с тайно наддаване за следния автомобил:

 

Вид

Марка

Година на производство

Изминат пробег в км

Начална тръжна цена

Депозит за участие

 

 

1.

Лек автомобил

 

„Пежо” 607

бензин

2006 г.

172 161 км

301 600 HUF

30 160

HUF

 

 Търгът ще се проведе на 11.10.2021 г.

 Оглед на автомобила може да бъде извършен на адрес ул. „Сиртеш“ 2А, 1016 Будапеща на 17.09.2021 г., 24.09.2021 г. и 01.10.2021 г. от 11.00 до 12.00 ч. Автомобилът се предлага само по външен оглед без гаранция.

 

  Желаещите за участие в търга следва да внесат депозит за участие по банков път по сметка на посолството в MKB Bank, IBAN HU 92 1030 0002 5011 5002 7100 3289,  в срок до 17.00 ч. на 08.10.2021 г..

 

  Ценовите предложения за закупуване на автомобила се представят в запечатан плик на адрес: 1062 Будапеща, бул. Андраши № 115, в срок до 17.00 ч. на 08.10.2021 г..  

           

  Ценовите предложения на участниците се отварят от комисия в тяхно присъствие в 14.00 ч. на 11.10.2021 г. на адрес: Будапеща, бул. „Андраши” 115.

 

  За спечелил търга се обявява кандидатът предложил най-висока цена. Когато два или повече кандидати предложат една и съща цена, комисията определя чрез жребий крайния купувач. Комисията, определена за провеждане на търга, съставя тръжен протокол в три екземпляра.

 

  Резултатите от търга се обявяват до 12,00 ч. на 12.10.2021 г. на входа посолството на адрес 1062 Будапеща, бул. Андраши № 115.

 

 Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите по сметка на посолството в MKB Bank, HU 92 1030 0002 5011 5002 7100 3289. Всички разходи по прехвърлянето на автомобила, включително оформянето на ДДС, са за сметка на купувача.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация