Галерия Мисията

ГОСТУВАНЕ НА МОБИЛНА ИЗЛОЖБА „ИСТОРИИ ОТ ГЛАГОЛИЧЕСКИ ВРЕМЕНА“ В МВнР

19/12/23

През Средновековието в Европа се използвали две азбуки – латинската и гръцката. Те били свещените азбуки на християнството и на литературата, създавана съответно на латински и на гръцки език. От края на IX в. нататък този неписан закон се променил завинаги. Една от големите като територия държави по онова време, наскоро приелата християнството България, започнала да използва две нови писмени системи.

Глаголицата била донесена от учениците на нейните създатели, Константин-Кирил и Методий. С нея били обучени книжовници, учители и преводачи, били извършени множество преводи, тя именно дала началото на период, който е получил в съвременността популярното название Златен век на българската книжнина. Глаголицата послужила и за основа на кирилицата, създадена в България в края на IX в.

Кирилицата също започнала да се използва активно за писане на книги, документи и в делничния живот. Двете азбуки, глаголица и кирилица, заживели заедно в образованието и в ръкописите и това продължило две столетия, докато кирилицата се наложила като основна азбука. Но дори тогава споменът и уважението към по-старата писменост не избледнявали.

Изложбата „Истории от глаголически времена“ е изработена по Национална научна програма «Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина», финансирана от Министерството на образованието и науката и предоставена за целите на културната и публична дипломация от Института за български език «Проф. Л. Андрейчин» към Българската академия на науките. Тя представя за първи път изображения от средновековни ръкописи с висока резолюция, които разказват истории из живота на глаголицата. Те са спомен за делата на трудолюбиви писачи и за съдбата на драгоценни текстове.

Тези истории са извлечени от оскъдните свидетелства, които по волята на случайността са достигнали до нас. Може би затова показват писмеността в неподозирана светлина: не всякога като блясък, а често пъти като неимоверно усилие на грамотните люде за запазване на словото, на духа, на вярата въпреки ежедневни превратности и трудни условия от всякакво естество, каквито съвременният човек не би могъл да си представи.

Изложбата може да се види на етаж 7 в централното управление на  Министерство на външните работи.

Ключови думи изложба 2023 мисии 2023