НОВИНИ

По повод 24 май мобилната експозиция „Истории от глаголически времена“ гостува в Братислава

13/05/24

Една от най-новите мобилни експозици на Държавния културен институт към  министъра на външните работи „Истории от глаголически времена“ ще гостува в Братислава по повод празника на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май. Изложбата ще бъде включена в международната интердисциплинарна конференция „Езикови и културни контексти на християнската традиция: славяно-европейски връзки и паралели“, организирана от Университета „Коменски“, Словашкия комитет на славистите и Библейската комисия на славистите на Словакия.

Откриването на изложбата, като  съпътстващо събитие към конференцията, ще се състои в залата на Българския културен институт в Братислава от 18:00 ч. на 22 май в рамките на честването на Св.Св. Кирил и Методий и ще бъде под патронажа на H.Пp. извънредният и пълномощен посланик на Р България в Словашката република - г-н Васил Петков. Музикалният съпровод към събитието ще бъде от хора за православни песнопения „Елици“ на Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК).

Изложбата ,,Истории от глаголически времена“, която е част от програмата на ДКИ ,,Мобилни експозиции“, е изготвена от научен екип към Института за бълграски език „Проф. Л. Андрейчин“ - БАН. Изложбата е изработена по Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерството на образованието и науката и предоставена за целите на културната и публична дипломация от Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ към Българската академия на науките. Тя представя за първи път изображения от средновековни ръкописи с висока резолюция, които разказват истории из живота на глаголицата. Те са спомен за делата на трудолюбиви писачи и за съдбата на драгоценни текстове. Тези истории са извлечени от оскъдните свидетелства, които по волята на случайността са достигнали до нас.

Кирило-методиевската тематика е свързващо звено в работата на БКИ Братислава с много културни институции в Словакия.