НОВИНИ

Нова мобилна изложба на Държавния културен институт - "БЪЛГАРИЯ И МОЗАЙКИТЕ"

18/03/24

Държавният културен институт (ДКИ) представя своята най-нова и иновативна мобилна изложба - "България и мозайките". Тя е реализирана от Фондация „Балканско наследство“ през 2023 г. в сътрудничество с редица български музеи, нестопански организации и специалисти в областта на изкуствознанието и археологията.

Изложбата има за цел да представи богатото и разнообразно мозаечно наследство в България чрез избрани детайли от антични, средновековни и съвременни мозайки и по този начин да разпали интереса на аудиторията към него. Експозицията представя и връзката на България с опазването, проучването и комуникацията на мозаечното наследство в Югоизточна Европа.

Фондация "Балканско наследство" е водеща културна организация, посветена на изследването, опазването и образованието на културното наследство в България и региона. Създадена през 2008 г., фондацията активно действа у нас и в различни страни като Гърция, Черна гора и Република Северна Македония.

Изложбата "България и мозайките" включва два компонента: печатен (на български и на английски език) и дигитален. Печатният компонент се състои от 26 пана, всяко от които е оборудвано с QR код, който води до уеб сайт, представящ дигиталната част на изложбата. Сайтът включва информация за представените обекти, тяхното местоположение на картата, институциите/организациите, благодарение на които те са включени в изложбата и кратки научно-популярни текстове за историята, образците, проблемите и практиките за опазване на мозаечното изкуство в България и приноса на българските организации в тази посока.

Държавният културен институт изказва своите сърдечни благодарности към институциите и организациите, които спомогнаха за реализацията на изложбата, сред които: Музей на мозайките - Девня, Регионален археологически музей - Пловдив, Общински институт „Старинен Пловдив“, Регионален исторически музей - Стара Загора, Национален археологически музей при Българска академия на науките, Светия Синод на Българската православна църква, Апелативен съд - София, НДК - конгресен център София ЕАД, Национален исторически музей, Фондация „Проект Бузлуджа“, Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Изложбата е създадена авторски екип: концепция: Иван Василев; дизайн на изложбата: Антон Чалъков, Иван Василев; фотографии: Антон Чалъков, Александър Манев, Ерън Тайлър, Иван Василев, Миглена Райковска, Мишко Тутковски, Томе Филов, Цветан Четъшки; автори на текстовете: Ваня Попова, Даниела Чулова-Маркова, Елена Кантарева-Дечева, Иван Василев, Люба Маноилова, Мария Камишева; редактори: Иван Василев и Люба Маноилова; дизайн на уеб страница: Антон Чалъков; коректура на български: Боряна Даракчиева; превод на английски: Борис Делирадев; коректура на английски: Лиз Мешел, Рейчъл Харисън.