НОВИНИ

Държавният културен институт участва в Общото събрание на EUNIC Global в Брюксел

20/12/23

Нов състав на Борда на директорите.
Одобрено е създаването на 140-ия клъстер на мрежата.
Стратегическа дискусия за Пътната карта на мрежата от клъстери.

В периода 7 – 8 декември 2023 г. представители на ДКИ взеха участие в редовното Общо събрание на EUNIC (Асоциацията на националните европейски културни институти), което се проведе в Брюксел, Белгия. На срещата мрежата избра Ливиу Джикман, президент на Румънския културен институт, за нов вицепрезидент на EUNIC и приветства Кирстен ван ден Хул, директор на DutchCulture, в борда на директорите. Мрежата също така одобри нов EUNIC клъстер в Уганда.

Общото събрание на EUNIC е открито за представители на всички членове на Асоциацията и е управителният орган на EUNIC, който определя стратегията на мрежата от европейски правителствени и неправителствени организации, занимаващи се с международни културни взаимоотношения.

Заедно със своите партньори Асоциацията има за цел да активизира европейското културно сътрудничество по света с мрежа от клъстери, черпейки от богатия опит на своите членове от всички държави-членки на ЕС и асоциирани страни. След одобрена на събранието кандидатура за учредяване на клъстер в Уганда броят им става 140 в над 100 държави, което превръща EUNIC в истински значим участник на културната сцена на глобално ниво и налага необходимостта от усъвършенстване на мрежата от клъстери и тяхната дейност.

Общото събрание разгледа проект на Пътна карта за развитие на клъстерите на EUNIC, която цели да оптимизира структурата и дейността им. Пътната карта акцентира в три основни посоки: цел на клъстера – ясна визия за смисъла на съществуването му, управление и администриране на клъстера, ангажираност и комуникация – както ниво клъстер, така и между различните клъстери. В пълноценна дискусия членовете дадоха принос за изграждане на стратегическия документ.

Дневният ред на Общото събрание включи и изборна процедура по попълване на овакантените места в Борда на директорите на Асоциацията – за вицепрезидент и един редовен член на Борда. След разглеждане на четири подадени кандидатури финалният състав на Борда е следният: Андрю Менинг (директор на EUNIC Global), Камила Мордхорст – президент (Датски културен институт), Ливиу Джикман – вицепрезиден (Румънски културен институт), Кармен Ногеро Галилеа – член на борда (Институт Сервантес), Йоханес Ебер – член на борда (Гьоте институт), Кирстен ван ден Хул – член на борда (DutchCulture - партньор на нидерландското правителство в прилагането на международната културна политика), Матю Пеиро (Министерство на Европа и външните работи, Франция).

В дискусия, водена от външни гости Аника Флорен от ГД „Международни партньорства“ на ЕК и Кристоф Масон от ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на ЕК, мрежата обмени информация за програмите на ЕС за Субсахарска Африка и Източното партньорство и проучи пътищата и потенциални възможности за приобщаване на мрежата и за развитието на партньорства и културни връзки в тези ключови региони. Отворената дискусия на членовете на EUNIC с гост-лектора Стефано Санино – генерален секретар на Европейската служба за външна дейност, представи различни гледни точки за укрепване на подхода Team Europe в сферата на културата, както и развитието на ангажимента на ЕС към международните културни отношения в глобален аспект.

Ключови думи EUNIC, EUNIC Global