НОВИНИ

Регионалният Център София-ЮНЕСКО и Държавният културен институт засилват сътрудничеството

15/12/23
На 14 декември се проведе в онлайн формат Общо събрание на Регионален Център София – ЮНЕСКО. В него взеха участие всички държави членки от региона на Югоизточна Европа, които са под егидата на Центъра. По време на срещата изпълнителния директор Ирена Тодорова представи подробен Отчет за изминалата 2023 година, както и планът за 2024 г., които бяха приети. Представителите на всички 17 държави изразиха своите благодарности към екипа на Регионалния Център за усилената работа и сътрудничество в името на опазването на живото наследство в региона.
В рамките на събранието бяха приети и нови членове на Изпълнителния съвет на Регионалния Център – Амелия Гешева, зам.-министър на Министерство на културата и Снежана Йовева-Димитрова, директор на Държавен културен институт към Министъра на външните работи като представител на Министерство на външните работи, определена от вицепремиера и министъра на външните работи Мария Габриел.
Ключови думи ЮНЕСКО