НОВИНИ

Участие на Държавния културен институт в Национален експертен форум

02/06/23

На 31 май 2023 г. в столицата се проведе организираният от Дипломатическия институт Национален експертен форум по въпросите на борбата с антисметизма и опазване на еврейското наследство.Събитието беше организирано в рамките на проекта „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международния ангажимент на България за борба с антисемитизма и опазване на еврейското наследство“, изпълняван от МВнР, Дипломатическия институт, Държавен културен институт към Министъра на външните работи и Норвежкия център за изследване на Холокоста и малцинствата и финансиран от Фонда за двустранни отношения на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България.Целта на събитието е обмен на добри практики и предоставяне на платформа за дискусия относно постигнатите резултати по линия на дейностите по проекта.Беше отчетен напредъка по изготвянето на Национален план за действие за борба с антисемитизма на Република България, реализираните и предстоящите инициативи в контекста на отбелязването на 80-годишнината от спасяването на българските евреи през тази година, както в страната, така и в българските задгранични представителства по света.Жива дискусия предизвикаха и възможностите за реакция на провокативни прояви, които носят белезите на ксенофобия и антисемитизъм. 

В панела, посветен на инициативи за популяризиране на еврейското културно и историческо наследство в България в сферата на образованието и младежкото участие, медиите, съхраняването и модернизирането на еврейски исторически паметници Държавният културен институт представи реализираните досега дейности по проекта. Акцентът в тях е да се изпробват комуникационни модели, които да привлекат вниманието на младите поколения върху значителния граждански капитал, който представлява историята на съжителството на общностите в България, взаимодействието на културни идентичности, морални и политически ценности. Те са в основата онази енергия, която довежда до общите действия, довели до отмяната на плановете за депортация и спасяването на хиляди човешки животи в годините на Холокоста. Представени бяха креативните проекти - изложби, творчески работилници, създаване на плакатна колекция и дискусионни секции в културни форуми, организирани с визията, че културата и творческите проекти по най-пряк начин могат да достигнат до съзнанието на по-младата аудитория и ще бъдат бариера пред натиска на провокативни и антисемитски послания.

Участие като говорители във форума взеха експерти от правителствения, неправителствения и академичния сектор от София, Бургас, Кюстендил и Самоков, български дипломати, както и представители на редица еврейски организации в България.