НОВИНИ

Среща на експерти, участващи в създаването на изложбата „Еврейската улица – реконструкция“

05/04/23

На 4 април 2023 година в Регионалния исторически музей – София се проведе среща на ръководители и експерти от музеите, които участваха в създаването на изложбата „Еврейската улица - реконструкция“. Поканата към тях беше отправена от Държавния културен институт и домакините от Музея за история на София. Двамата директори – доц. Венета Ханджийска и Снежана Йовева приветстваха участниците, като подчертаха особеностите на проекта, който представя една панорама от съхранената история на еврейската общност в българските институции на паметта – музеите и архивите. Директорът на ДКИ посочи, че изложбата е ключов елемент от дейностите на Института по инициативата „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“ и стана част от националната програма за отбелязване на 80 години от спасението на българските евреи.

За Държавния културен институт работата по тази изложба е ценен опит на съвместно изследване и сътрудничество с партньорите от културните институти, посочи Снежана Йовева. Тя отбеляза и важната роля на авторите на експозиционния дизайн и мултимедия – преподавателите от Националната художествена академия, водени от доц. Мирослав Богданов, които изградиха визуален разказ на изложбата, който съчетава динамичен разказ в мултимедия в едно изчистено пространство, но и като се разчита и на непосредствения контакт с музейния предмет.

Кураторът на изложбата Иванка Гезенко представи работата по изследване на историята на всеки предмет, включен изложбата и усилието да се направи разказ за съдбата на неговия притежател. Тя благодари на инициаторите и домакините за възможността да се работи по този проект, който е разкрил допълнителни страни на историята на еврейската общност от Освобождението до 1940-те като важна страница от историята на българското общество.

В дискусията беше подчертано, че съвместяването на усилията и ресурсите на музеите и архивите, подкрепата от институциите и министерствата ще дадат повече възможности да се реализират партньорски мрежи, които ще дадат възможности България да стане част от европейски културни маршрути, свързани с еврейското наследство, съответно да разшири аудиторията на богатото културно наследство на страната ни. В тази връзка бяха посочени някои от акцентите в Европейската стратегия за борба с антисемитизма и опазване на еврейския живот. Дискутирани бяха и възможностите пред проекти като синагогата и културни център във Видин, предстоящата работа по ревитализирането като културно средище на синагогата в Самоков.

Участниците в срещата разгледаха експозицията и обсъждаха възможности за нейното мултиплициране в други експозиционни пространства в музеи в страната.

Същия ден авторите имаха възможност да представят подробно експозицията пред чуждестранни студенти и ръководителите на посолството на Израел в София, участващите в срещата експерти от Националното координационно звено по Норвежкия финансов механизъм към Министерския съвет.