НОВИНИ

МОБИЛНА ИЗЛОЖБА НА ДКИ С ПЛАКАТИ НА ТЕМА "СЪЖИТЕЛСТВО" ГОСТУВА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

06/03/23

На 6 март в пространството пред аулата на Нов Български Университет се откри мобилна изложба с плакати на тема "Съжителство", като събитието е едно от много планирани такива от Университета по повод отбелязването на 75 години от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека. Изложбата с български и чуждестранни плакати под надслов „Съжителство“ е част от пътуващите експозиции на Държавния културен институт към министъра на външните работи, реализирана от Международното триенале на сценичния плакат. 

По инициатива на департамент "Политически науки" и "Изящни изкуства" изложбата гостува  до 20 март.

Официално приветстващите  бяха доц. д-р Евелина Стайкова, ръководител департамент "Политически науки", доц. д-р Калина Христова, ръководител на департамент „Изящни изкуства“, проф. Божидар Йонов, председател на Международното триенале на сценичния плакат в София и Снежана Йовева-Димитрова, директор на Държавния културен институт към министъра на външните работи, която подчерта силните и актуални послания на плакатите, подари двуезичен каталог за библиотеката  и изрази удовлетвореност за отличното партньорство с университета - това е трета изложба, гостуваща през последните две години.

Проф. Божидар Йонов изказа задоволството си и изрази своята благодарност към ДКИ и Нов Български Университет за възможността да бъде представена колекцията от плакати пред студентите.

Съжителство - без насилие, без език на омразата, без посегателство върху човешкото достойнство е и темата на плакатите, отличени с международни награди и специално подбрани от фонда на Международното триенале на сценичния плакат - София.

Изложбата е творческа реакция на знакови имена в плаката срещу агресията, антисемитизма и срещу редица предразсъдъци, трупани с години. Това са плакати, които убедително лансират идеята за толерантност, съвместно съществуване, зачитане на човешките права, отговорност към света и околната среда.