НОВИНИ

Държавният културен институт взе участие в VIII-та Генерална Асамблея на Глобалната мрежа за публична дипломация в Доха, Катар

24/02/23

Между 18 и 22 февруари  екип от Държавния културен институт към Министъра на външните работи взе участие в VIII-та Генерална Асамблея на Глобалната мрежа за публична дипломация (GPDNet) в Доха, Катар. Припомняме, че Държавният културен институт беше приет като пълноправен член в мрежата през 2021 година, след като през 2020 година чрез Посолството на Р България в Държавата Катар получи официална покана да представи кандидатурата си за присъединяване.

По време на VIII-та Генерална Асамблея на Глобалната мрежа за публична дипломация бяха разгледани теми относно критериите за приемане на нови членове в организацията, бяха обсъдени възможностите за формулиране на дейността на мрежата чрез  избор на Борд на директорите и предложения за промяна на устава на организацията. В рамките на асамблеята бяха представени реализирани проекти през последните години на някои от страните-членки и бяха дискутирани предложения за бъдещо сътрудничество в мрежата. Важна част от събитието беше  приемането на  двама нови членове в организацията – Института за културно наследство на Малта за пълноправен член и Националната библиотека на Молдова – асоцииран член.

Директорът на ДКИ г-жа Снежана Йовева-Димитрова направи ползотворни работни срещи с представители от различните организации като: Института „Юнус Емре“ от Турция, „Културно селище“ Катара, Сингапурската международна фондация, Корейската фондация, Института „Творческа Грузия“, Международния център за мир на Босна и Херцеговина, Къщата на унгарското наследство, Центъра за гражднско общество към Университета в Тирана, Международния фестивал за изкуства „Убумуту“ в Руанда, представители от дирекциите за публична дипломация на министерствата на външните работи на Мексико и Куба. Специален разговор екипът на ДКИ имаше с новоприетите членове в мрежата - г-жа Елена Пинтилей, директор на Националната библиотека в Молдова и г-н Ръсел Маскот, директор на Института за културно наследство в Малта, които получиха нашата подкрепа за членство.

В рамките на VIII-та Асамблея на GPDNet се проведе и Международната конференция “Публична дипломация в държавите от Персийския залив: политики и практики”, по време на която бяха представени презентации за новите посоки в публичната дипломация в региона и нейните медийни и дигитални изражения. Специален фокус в конференцията беше поставен върху образованието и младежта, както и върху теми, свързани с осигуряването на хуманитарна помощ и ролята на културната дипломация  за външната политика. Лектори в панелите бяха изтъкнати професори, учени и професионалисти в сферата на публичната дипломация от университети и институции от различни държави, като: Проф. Николас Къл от Калифорнийския университет, Проф. Натали Кох от Университета в Хайделберг, д-р Лучано Закара от Университета в Катар и много други. Те представиха разнообразни гледни точки и перспективи за бъдещето на публичната дипломация в региона.

По-голямата част от организациите и институциите, членуващи в Глобалната мрежа за публична дипломация (GPDNet) са национални културни институти или НПО-та, ангажирани с промотирането на националната култура, език и културното разнообразие и наследство, както и неправителствени организации и изследователски институти към университети или академии, свързани с образование и публична дипломация. Участието на ДКИ в Глобалната мрежа за публична дипломация е важна част от присъствието на България в мултикултурните контексти извън ЕС и разширяването на стратегически партньорства, както и прилагането на инструментариума на културната дипломация в публични политики - за сближаване и обмен на идеи между потенциални партньори и за реализиране на креативни проекти, чрез които се популяризират националните култури и тяхната устойчивост във времето.