Устройствен правилник за дейността на Държавния културен институт

Устройствен правилник за дейността на Държавния културен институт

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
В сила от 19.06.2012 г.
Издаден от Министерството на външните работи
Обн. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2012г.