Структура

Отдел "Културна политика"

  Илиян Лолугов Началник на отдел Културна политика ул. Александър Жендов № 2, София 1113, тел.: +359 2 903 0646 е-mail: [email protected]   Явор Койнаков Главен експерт Координация на международни културни проекти София 1113, ул. Александър Жендов № 2 тел.: +359 2 903 0643 e-mail: [email protected]   Михаел Артамонцев (отпуск по болест) Главен експерт Управление на Художествения фонд София 1113, ул. Александър Жендов № 2 тел.: +359 2 903...