Изследвания

Изследвания

Дейност 7.1 - изследвания и подбор на материали, които са посветени на еврейското културно наследство. Изследванията са възложени на експерти от академичния сектор и НПО, организации на еврейската общност. Темата за еврейското наследство е илюстративна за историята на българското общество, неразделна част от неговото богатство и многообразие и трябва да допринесе за коректната интерпретация на днешния обществен живот. Подготвената документация и материали се използват в другите модули на планираните дейности.