Експозиции и презентации

Експозиции и презентации

Дейност 7.2.a – креативно съдържание и продукти, опиращи се на изследвания, добавящи специфичен поглед към присъствието на еврейската общност и ролята ѝ в развитието на обществения и културен живот.
За целта ДКИ се обръща към културни организации и артисти, които да продуцират експозиции и материали, обхващащи набраната документация, свързана с еврейското наследство, аудиовизуални материали и артефакти, свързани с многообразието на културното взаимодействие.

"На гости в еврейската махала на София" - представяне на изданието

Държавният културен институт към министъра на външните работи и Регионалният исторически музей - София (РИМ-София) представиха изданието-пътеводител "На гости в еврейската махала в София”.  Събитието се състоя на 25 януари 2023 г., в Музея за история на София. Пътеводителят, който е създаден от Иванка Гезенко от Централния държавен архив, чертае своеобразен маршрут, разказващ за софийската еврейска общност и откроява белезите на толерантното съжителство и взаимната подкрепа в...