ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Звено, отговарящо за приемането на заявления по ЗДОИ

• Чл. 16.(1) На интернет-страницата на ДКИ се изнася актуална информация, която съдържа: • структура на ДКИ;6• адреса, телефоните, факса и работното време на ДКИ; • нормативни актове, свързани с дейността на ДКИ; • актуални новини; • анализи и актуална информация за дейността на ДКИ, представляващи интерес за обществеността; • контакти за обратна връзка; (2) Обществена информация се публикува или предоставя на интернет- страницата на ДКИ след одобрение от...