Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за длъжност „Дипломатически служител I степен” – една щатна бройка, отдел „Национален визов център”, дирекция „Консулски отношения”

29 Март 2021 Кариери

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 45, ал. 3 от Наредба № 2 от 17.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители, издадена от министъра на външните работи, Комисията, назначена със Заповед № ЧР-95-00-138/29.03.2021 г. на Министъра на външните работи, реши:

1.     Допуска до конкурс следния кандидат:

 -       Г. Примова.

Допуснатият кандидат трябва да се яви за провеждане на писмената част на конкурса на 31.03.2021г. от 10:00 ч. в зала № 112 на Министерството на външните работи, ул. „Ал. Жендов” № 2, гр. София 1113.

Необходимо е да носи валиден български документ за самоличност и химикал, пишещ със син цвят. С оглед епидемичната обстановка и въведените мерки за ограничаване разпространението на вируса COVID-19, кандидатът следва задължително да носи защитна маска.

2.     Не допуска до конкурс следния кандидат:

-       Б. Петков – Кандидатът не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, посочени в обявлението. Представената диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Арабска филология“  не попада в обхвата на посочената в обявлението професионална област, изискуема за заемане на длъжността.

 

Председател на комисията:   /п/ Иван Мотев

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация