Gerb


КРИМИНАЛНА ПРЕСТЪПНОСТ

 

В страните с повишен риск за сигурността, поради високото ниво на криминална престъпност се препоръчва повече внимание по отношение носенето на пари в брой и банковите карти. По възможност, би трябвало да се носят малки суми пари в брой, като по-големите суми, банковите карти и ценностите се оставят на съхранение в касата на хотела, а документите да се ксерокопират. Особено внимание е необходимо при настъпване на нощта. Туристическите чекове и предплатените карти са по-сигурни от картите за банкомати.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина