Gerb


ПЪТУВАНЕ С ДЕЦА ДО 18 ГОДИНИ

 

Подробна информация  за Граничните проверки на ненавършили пълнолетие деца български граждани и такива с двойно гражданство при напускане територията на Република България на Главна дирекция „Гранична полиция” на Министерството на вътрешните работи можете да намерите ТУК.

 

Декларация за самостоятелно пътуване на дете можете да изтеглите от ТУК.

Декларация за пътуване на деца с придружител можете да изтеглите от тук ТУК.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина